İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Leyla Aylin AKTÜKÜN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisat Fakültesi
Bölüm : Ekonometri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Yöneylem Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 10466
E Posta Adresi : aylinistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/aylin/
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Yöneylem Anabilim Dalı, 34459 Vezneciler/İSTANBUL
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, EKONOMETRİ, 1995-2002
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, İSTATİSTİK, 1992-1995
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İKTİSAT, 1987-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bootstrap Yöntemler ve Doğrusal Regresyon Modellerine Uygulanması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ Nisan, 2002.
Yüksek Lisans, "Kalıntı Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ Eylül, 1995.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
İstatistik
Web Of Science Araştırma Alanları
Diğer
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, 2005 - 2012
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, 1994 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
MÜDÜR YARDIMCISI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ , , 06.01.2013 - 06.01.2018
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU, , 06.03.2011 - 09.01.2016
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ, , 09.04.2009 - 09.01.2016
Verdiği Dersler
KANTİTATİF KARAR VERME YÖNTEMLERİ, Lisans, 2013-2014
KARAR TEORİSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
İŞLETMELERDE SAYISAL KARAR ALMA YÖNTEMLERİ, Lisans, 2013-2014
MATEMATİK, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, M.Samioğlu, "Yapısal eşitlik modellemesi ve entelektüel sermaye üzerine bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans sınavı jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2016
Tez Savunma, TEZ JÜRİSİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mart, 2014
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Aktükün L.A., "Rastlantısal Şeritler Ile En Küçük Medyan Kareler Doğrusunun Bulunması", Ekonometri ve İstatistik Dergisi, ss.11-20, 2005
Aktükün L.A., "Asal Bileşenler Analizine Bootstrap Yaklaşımı", Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, İstanbul Üniversitesi, ss.1-11, 2005
Aktükün L.A., "Karl Popper’In Yanlışlama Kuralı, Hipotez Testleri Ve İktisat", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.54, ss.47-60, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Aktükün L.A., "Entelektüel Sermaye Ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma", 1. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Haziran - 1 Temmuz 2012, pp.2-11
Kitap ve Kitap Bölümleri
Aktükün L.A., "Yükseköğretim Bilgi Bankası", Tor Ofset, İSTANBUL, 2010
Aktükün L.A., "İstanbul Üniversitesi Bilgi Bankası", istanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İSTANBUL, 2010
Aktükün L.A., "Kantitatif Karar Verme Yöntemleri", Filiz Kitabevi, İSTANBUL, 2010 (Link)
Aktükün L.A., "Matematik Ve İstatistik Uygulamalarıyla Mathematica", Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 2009 (Link)
Aktükün L.A., "İktisatçılar Için Matematik", Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 2003
Diğer Yayınlar
Aktükün L.A., "Koşullu Olasılığın Dili", Diger, ss.15-18, 2008 (Link)
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi