İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Türel A., Taş N., Genç M., Özden B., "Audit Firm Tenure and Audit Quality Implied by Discretionary Accruals and Modified Opinions: Evidence from Turkey", OECONOMICA, vol.13, no.1, pp.187-196, 2017 (Link)
Süer A.Z., Türel A., "Understanding Going Concern in Auditing: Seker Poultry, Inc.", Acta Universitatis Danubius. Œconomica, vol.12, pp.118-128, 2016 (Link) (Abstract)
Türel A., Türel A., "The Effect of Derivatives on the Financial Positions of Banks in Turkey and in EU: A Comparative Analysis", International Journal of Critical Accounting, no.2, pp.166-186, 2014
Türel A., Türel A., Needles B.E., "Financial Characteristics Of High Performance Companies In Turkey: A Comparative Analysis Of Stable Economy In The Financial Crisis Era", ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, no.1, pp.4-26, 2012
Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., Türel A., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, no.4, pp.510-531, 2012
Türel A., "Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çikan Satiş İadeleri İle İlgili Finansal Raporlama Yaklaşimlari", MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, ss.109-121, 2012
Türel A., "Otheos Electric Company: Impairment Of Goodwill On Equity", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, no.19, pp.293-299, 2011
Türel A., Selvi Y., Wagner E., "Corporate Social Responsibility In The Time Of Financial Crisis: Evidence From Turkey", ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES OECONOMICA, no.1, pp.281-290, 2010
Türel A., "The Value Relevance Of Ifrs: The Case Of Turkey", ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS OECONOMICA, no.1, pp.119-128, 2009
Türel A., Şenyiğit Y.B., Yilmaz F., "Türkiye'De Kur Farki Kâr Ve Zararlarinin Finansal Raporlamasi Ve Vergilendirilmesindeki Sorunlar", VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.86-91, 2009
Türel A., "Kobiler İçin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari Taslaği Hakkinda", YÖNETİM DERGİSİ, cilt.19, ss.68-74, 2008
Türel A., Türel A., "Kurum Kazanci Üzerinden Hesaplanan Vergilerin Sermaye Piyasasi Kurulu'Nun Seri: Xi No: 25 Sayili Tebliği Doğrultusunda Finansal Tablolara Yansitilmasi", MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, cilt.16, ss.233-252, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Türel A., Taş N., Genç M., Özden B. , "Mandatory Audit Firm Tenure and Audit Quality Implied by Discretionary Accruals and Modified Opinions Evidence from Turkey", American Accounting Association 2016 Annual Meeting, NEW YORK, ABD, 6-10 Ağustos 2016, pp.2-2
Türel A., Şenyiğit Y.B., Çiftci H.N., "Audit Environment in Turkey", American Accounting Association 2015 Annual Meeting, Chicago, ABD, 8-12 Ağustos 2015, pp.114-114
Süer A.Z., Türel A., "Understanding Going Concern in Auditing: Seker Poultry, Inc.", American Accounting Association 2015 Annual Meeting, Chicago, ABD, 8-12 Ağustos 2015, pp.115-115
Türel A., Çiftci H.N., "Audit Tenure and Audit Quality: Evidence from Turkey", American Accounting Association 2014 Annual Meeting, Atlanta, ABD, 2-6 Ağustos 2014, pp.112-112
Türel A., Türel A., Çiftçi H.N., "Ifrs Adoption And Audit Lag: Evidence From Turkey", International Conference on Economics and Social Studies, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013
Türel A., Türel A., Çiftçi H.N., "Audit Tenure And Audit Quality: Evidence From Turkey", International Conference on Economics and Social Studies, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013
Türel A., "Fair Value In Emerging Economies: The Perceptions Of The Accounting Professionals In Turkey", American Accounting Association 2012 Annual Meeting, ABD, 4-8 Ağustos 2012
Türel A., Türel A., Needles B.E., "Financial Characteristics Of High Performance Companies In Turkey: A Comparative Analysis Of Stable Economy In The Financial Crisis Era", EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2012 ANNUAL CONGRESS, SLOVENYA, 9-11 MAYIS 2012
Türel A., Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2012 ANNUAL CONGRESS, SLOVENYA, 9-11 MAYIS 2012
Türel A., Wagner E., Selvi Y., "A Scoring Model To Measure Corporate Social Responsibility Activities: Implemented Results From German, Austrian, And Turkish Companies", IAAER INTERNATIONAL ACCOUNTING AND AUDITING CONFERENCE, HOLLANDA, 20-21 HAZİRAN 2012
Türel A., Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", American Accounting Association 2012 Annual Meeting, ABD, 4-8 Ağustos 2012
Türel A., "The Value Relevance Of Ifrs: The Case Of Turkey", EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2010 ANNUAL CONGRESS, TÜRKİYE, 19-21 MAYIS 2010
Türel A., "The Use Of Fair Value Accounting In Turkey: Evidence From Real Estate Investment Trust", WORLD CONFERENCE SERIES II: THE FUTURE OF ACCOUNTING AND ACCOUNTING PROFESSION, TÜRKİYE, 30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2007
Türel A., Selvi Y., Şenyiğit Y.B., "Elektronik Bilgi Ortamlarinda Muhasebe Denetimi", I. ULUSLARARASI MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VE VII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE, 20-24 NİSAN 2005, pp.301-315
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Türel A., "Altınyağ Kombinaları A.Ş.", VAK'ALAR 2017, Aysan M., Yücel, G., Pekdemir, R., Ed., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE ENSTİTÜSÜ, istanbul, ss.69-78, 2017
Süer A.Z., Türel A., "Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketi", Vak'alar 2016, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.79-87, 2016
Türel A., Altintaş A.T., "Kiralama ile İlgili Yeni Muhasebe Modelinin Finansal Tablolara Etkileri", SEÇMELER 2016, Yücel G., Ed., MUHASEBE ENSTİTÜSÜ, ISTANBUL, ss.131-141, 2016
Türel A., Türel A., "Yeni Denetim Raporlarının Finansal İletişime Etkileri", Seçmeler 2016, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.101-116, 2016
Türel A., "Kolmar Elektrik Şirketi ", Vak'alar 2016, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.49-52, 2016
Türel A., Şenyiğit Y.B., Çiftci H.N., "Audit Environment in Turkey", Seçmeler 2015, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.113-119, 2015
Türel A., "Finansal Raporlamada Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı", Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 2012
Türel A., "Worldcom Skandali: Muhasebe Hileleri", TÜRKMEN KİTABEVİ, İSTANBUL, 2011
Türel A., Türel A., "The Effect Of Derivatives On The Financial Positions Of Banks In Turkey And In Eu: A Comparative Analysis", Accounting Studies in Turkey, Pekdemir R., Ed., ExtraFikir, İstanbul, ss.211-224-, 2010
DİĞER YAYINLAR
Sakin T., Türel A., Türel A., "Bağımsız Denetçilik Eğitimi Ders Notları", Ders Notu, ss.146, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi