İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Ahmet TÜREL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İşletme Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü
Ana Bilm Dalı : Muhasebe Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737070 | Dahili : 18407
Faks : +90 212 5904000
E Posta Adresi : aturelistanbul.edu.tr | ahmetturelgmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/aturel/cv
Posta Adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE ANABİLİM DALI AVCILAR/İSTANBUL
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI / MUHASEBE DOKTORA PROGRAMI, 2004-2009
Yüksek Lisans-Tezsiz, Ball State University, MILLER COLLEGE OF BUSINESS, MS in ACCOUNTING, ABD, 2008-2008
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI / MUHASEBE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, 2001-2004
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, , 1997-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "Gerçeğe Uygun Değer ile Finansal Raporlama; Ülkemizde Algılanması ve Uygulanması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI / MUHASEBE BİLİM DALI Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, "İşletmelerin Halka Açılma Sürecindeki Muhasebe ve Raporlama Sorunları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI / MUHASEBE-DENETİM BİLİM DALI Haziran, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Muhasebe
Muhasebe ve Denetim
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Muhasebe
Muhasebe
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Business
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ , 2013 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ , 2009 - 2013
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ , 2001 - 2009
Verdiği Dersler
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA, Yüksek Lisans, 2016-2017
MUHASEBEDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI, Doktora, 2016-2017
MANAGERIAL ACCOUNTING, Yüksek Lisans, 2016-2017
MUHASEBEDE DEĞERLEME, Lisans, 2015-2016
MALİYET MUHASEBESİ, Lisans, 2015-2016
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2015-2016
MUHASEBEDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI, Doktora, 2015-2016
İLERİ FİNANSAL MUHASEBE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2014-2015
MUHASEBEYE GİRİŞ, Lisans, 2014-2015
FİNANSAL MUHASEBE, Yüksek Lisans, 2014-2015
CASE STUDIES IN FINANCIAL ACCOUNTING, Lisans, 2014-2015
MANAGERIAL ACCOUNTING, Lisans, 2013-2014
MUHASEBEDE DEĞERLEME, Lisans, 2013-2014
İLERİ FİNANSAL MUHASEBE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2013-2014
TEMEL MUHASEBE, Yüksek Lisans, 2013-2014
MUHASEBEYE GİRİŞ, Lisans, 2013-2014
AUDITING, Lisans, 2013-2014
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2013-2014
COST MANAGEMENT, Lisans, 2012-2013
INTERMEDIATE ACCOUNTING, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, M.Yildiz, "Türkiye'de Kadavra Organ Temini Yönetim Sürecine Yönelik Bir Model Önerisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Türel A., Taş N., Genç M., Özden B., "Audit Firm Tenure and Audit Quality Implied by Discretionary Accruals and Modified Opinions: Evidence from Turkey", OECONOMICA, vol.13, no.1, pp.187-196, 2017 (Link)
Süer A.Z., Türel A., "Understanding Going Concern in Auditing: Seker Poultry, Inc.", Acta Universitatis Danubius. Œconomica, vol.12, pp.118-128, 2016 (Link) (Abstract)
Türel A., Türel A., "The Effect of Derivatives on the Financial Positions of Banks in Turkey and in EU: A Comparative Analysis", International Journal of Critical Accounting, no.2, pp.166-186, 2014
Türel A., Türel A., Needles B.E., "Financial Characteristics Of High Performance Companies In Turkey: A Comparative Analysis Of Stable Economy In The Financial Crisis Era", ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, no.1, pp.4-26, 2012
Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., Türel A., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, no.4, pp.510-531, 2012
Türel A., "Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çikan Satiş İadeleri İle İlgili Finansal Raporlama Yaklaşimlari", MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, ss.109-121, 2012
Türel A., "Otheos Electric Company: Impairment Of Goodwill On Equity", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, no.19, pp.293-299, 2011
Türel A., Selvi Y., Wagner E., "Corporate Social Responsibility In The Time Of Financial Crisis: Evidence From Turkey", ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES OECONOMICA, no.1, pp.281-290, 2010
Türel A., "The Value Relevance Of Ifrs: The Case Of Turkey", ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS OECONOMICA, no.1, pp.119-128, 2009
Türel A., Şenyiğit Y.B., Yilmaz F., "Türkiye'De Kur Farki Kâr Ve Zararlarinin Finansal Raporlamasi Ve Vergilendirilmesindeki Sorunlar", VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.86-91, 2009
Türel A., "Kobiler İçin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari Taslaği Hakkinda", YÖNETİM DERGİSİ, cilt.19, ss.68-74, 2008
Türel A., Türel A., "Kurum Kazanci Üzerinden Hesaplanan Vergilerin Sermaye Piyasasi Kurulu'Nun Seri: Xi No: 25 Sayili Tebliği Doğrultusunda Finansal Tablolara Yansitilmasi", MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, cilt.16, ss.233-252, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Türel A., Taş N., Genç M., Özden B. , "Mandatory Audit Firm Tenure and Audit Quality Implied by Discretionary Accruals and Modified Opinions Evidence from Turkey", American Accounting Association 2016 Annual Meeting, NEW YORK, ABD, 6-10 Ağustos 2016, pp.2-2
Türel A., Şenyiğit Y.B., Çiftci H.N., "Audit Environment in Turkey", American Accounting Association 2015 Annual Meeting, Chicago, ABD, 8-12 Ağustos 2015, pp.114-114
Süer A.Z., Türel A., "Understanding Going Concern in Auditing: Seker Poultry, Inc.", American Accounting Association 2015 Annual Meeting, Chicago, ABD, 8-12 Ağustos 2015, pp.115-115
Türel A., Çiftci H.N., "Audit Tenure and Audit Quality: Evidence from Turkey", American Accounting Association 2014 Annual Meeting, Atlanta, ABD, 2-6 Ağustos 2014, pp.112-112
Türel A., Türel A., Çiftçi H.N., "Ifrs Adoption And Audit Lag: Evidence From Turkey", International Conference on Economics and Social Studies, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013
Türel A., Türel A., Çiftçi H.N., "Audit Tenure And Audit Quality: Evidence From Turkey", International Conference on Economics and Social Studies, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013
Türel A., "Fair Value In Emerging Economies: The Perceptions Of The Accounting Professionals In Turkey", American Accounting Association 2012 Annual Meeting, ABD, 4-8 Ağustos 2012
Türel A., Türel A., Needles B.E., "Financial Characteristics Of High Performance Companies In Turkey: A Comparative Analysis Of Stable Economy In The Financial Crisis Era", EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2012 ANNUAL CONGRESS, SLOVENYA, 9-11 MAYIS 2012
Türel A., Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2012 ANNUAL CONGRESS, SLOVENYA, 9-11 MAYIS 2012
Türel A., Wagner E., Selvi Y., "A Scoring Model To Measure Corporate Social Responsibility Activities: Implemented Results From German, Austrian, And Turkish Companies", IAAER INTERNATIONAL ACCOUNTING AND AUDITING CONFERENCE, HOLLANDA, 20-21 HAZİRAN 2012
Türel A., Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", American Accounting Association 2012 Annual Meeting, ABD, 4-8 Ağustos 2012
Türel A., "The Value Relevance Of Ifrs: The Case Of Turkey", EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2010 ANNUAL CONGRESS, TÜRKİYE, 19-21 MAYIS 2010
Türel A., "The Use Of Fair Value Accounting In Turkey: Evidence From Real Estate Investment Trust", WORLD CONFERENCE SERIES II: THE FUTURE OF ACCOUNTING AND ACCOUNTING PROFESSION, TÜRKİYE, 30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2007
Türel A., Selvi Y., Şenyiğit Y.B., "Elektronik Bilgi Ortamlarinda Muhasebe Denetimi", I. ULUSLARARASI MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VE VII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE, 20-24 NİSAN 2005, pp.301-315
Kitap ve Kitap Bölümleri
Türel A., "Altınyağ Kombinaları A.Ş.", VAK'ALAR 2017, Aysan M., Yücel, G., Pekdemir, R., Ed., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE ENSTİTÜSÜ, istanbul, ss.69-78, 2017
Türel A., Altintaş A.T., "Kiralama ile İlgili Yeni Muhasebe Modelinin Finansal Tablolara Etkileri", SEÇMELER 2016, Yücel G., Ed., MUHASEBE ENSTİTÜSÜ, ISTANBUL, ss.131-141, 2016
Türel A., "Kolmar Elektrik Şirketi ", Vak'alar 2016, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.49-52, 2016
Süer A.Z., Türel A., "Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketi", Vak'alar 2016, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.79-87, 2016
Türel A., Türel A., "Yeni Denetim Raporlarının Finansal İletişime Etkileri", Seçmeler 2016, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.101-116, 2016
Türel A., Şenyiğit Y.B., Çiftci H.N., "Audit Environment in Turkey", Seçmeler 2015, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.113-119, 2015
Türel A., "Finansal Raporlamada Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı", Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 2012
Türel A., "Worldcom Skandali: Muhasebe Hileleri", TÜRKMEN KİTABEVİ, İSTANBUL, 2011
Türel A., Türel A., "The Effect Of Derivatives On The Financial Positions Of Banks In Turkey And In Eu: A Comparative Analysis", Accounting Studies in Turkey, Pekdemir R., Ed., ExtraFikir, İstanbul, ss.211-224-, 2010
Diğer Yayınlar
Sakin T., Türel A., Türel A., "Bağımsız Denetçilik Eğitimi Ders Notları", Ders Notu, ss.146, 2013
Desteklenen Projeler
"Impairment of Goodwill on Equity: A Case Study from Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-6907, Yönetici, 2010
"Audit Tenure and Audit Quality: Evidence from Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-44492, Yönetici, 2014
"Fair Value in Emerging Economies: The Perceptions of the Accounting Professionals in Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-25169, Yönetici, 2012
"Understanding Going Concern in Auditing: Seker Poultry, Inc", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-54268, Yönetici, 2015
"Integrated Reporting and Sustainability Reporting: An Explonatory Study of High Performance Companies in Turkey", BAP Diğer, BEK-2017-25734, Yönetici, Devam Ediyor
"Mandatory Audit Firm Tenure and Audit Quality Implied by Discretionary Accruals and Modified Opinions Evidence from Turkey", BAP Diğer, BEK-2016-21732, Yönetici, 2016
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 15.02.2015 - Devam Ediyor
Acta Universitatis Danubius. Œconomica, Editörler Kurulu Üyesi, 05.04.2011 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION, , Üye, 01.08.2012 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
XXXV.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Dipkarpaz, Nisan 2016
American Accounting Association 2016 Annual Meeting, New York, Ağustos 2016
XXXIV.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, ANTALYA, Mayıs 2015
American Accounting Association 2015 Annual Meeting, Illinois, Ağustos 2015
American Accounting Association 2014 Annual Meeting, ATLANTA, Ağustos 2014
International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Mayıs 2013
XXXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Nisan 2013
XXXI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Nisan 2012
American Accounting Association 2012 Annual Meeting, Washington, DC, Ağustos 2012
European Accounting Association 35. Annual Congress, Ljubljana, Mayıs 2012
IAAER Conference: Mastering Change, Improving Corporate Reporting and Auditing to Match New Demands, Amsterdam, Haziran 2012
XXX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Nisan 2011
XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Nisan 2011
6. Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, Eylül 2011
Financial Reporting and Business Communication Conference, Bristol, Haziran 2010
European Accounting Association 33. Annual Congress, İstanbul, Mayıs 2010
XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2009
Accounting and Audit Convergence 2009 Annual Convention, Cluj Napoca, Kasım 2009
AACF 4. Annual International Accounting Conference, İstanbul, Kasım 2007
International Conference Series: "The Future of Accounting and Accounting Profession", İstanbul, Mayıs 2007
XVII. World Congress of Accountants, İstanbul, Kasım 2006
The 10. World Congress of Accounting Educators, İstanbul, Kasım 2006
International Conference Series: "The Effect of Globalization on Finanial Reporting, İstanbul, Mayıs 2005
2. Annual International Accounting Conference, İstanbul, Kasım 2005
XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Nisan 2005
XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2004
XXI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Mayıs 2002
Bilimsel Hakemlikler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Etkinlik Organizasyonu
32. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Düzenleme Kurulu Üyesi, MUĞLA, TÜRKIYE, Nisan 2012
EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2010 ANNUAL CONGRESS, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
International Conference on Economic and Social Studies, Oturum Başkanı, , BOSNA HERSEK, 2013
European Accounting Association 33. Annual Congress , Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2010
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 7
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Türel A, "AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ 2016 (YÖK AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ,2015 ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ), YÖK, Ocak 2016
Katalog Bilgileri