İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atamtürk A.B., "Financialization And Crisis", Journal of Qafqaz University, pp.7-12, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atamtürk A.B., "İdeoloji,Bilim Ve İktisat", İst.Ün.Maliye Araştırma Merkezi Yay, no.94, ss.1-6, 2007
Atamtürk A.B., "Büyüme Teorileri Ve İmf Politikaları", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.22, ss.89-104, 2007
Atamtürk A.B., "Gelişmekte Olan Ülkelerde Ve Türkiye'De Finansal Serbestleşmenin İç Tasarruflar Üzerine Etkisi", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.23, ss.75-81, 2007
Atamtürk A.B., "Türkiye'De Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyümenin Nedensellik Yönü Üzerine Bir İnceleme(1975-2003)", İst.Ün. Maliyte Araştırma Merkezi yay, no.90, ss.99-105, 2005
Atamtürk A.B., "Türkiye'De Finansal Derinliğin Belirlenmesi Üzerine Bir Deneme", Sosyal Bilimler Dergisi, ss.125-133, 2004
Atamtürk A.B., "Finansal Liberalizasyonun Etkileri", İktisat Dergisi, ss.42-47, 2003
Atamtürk A.B., "Türkiye'De Kamu Finansman Politikası Ve Dışlama Etkisi Üzerine Bir Yaklaşım", Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.73-79, 1997
Atamtürk A.B., "Türkiye'De Kamu Finansman Politikası Ve Kriz İlşkisi", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.23-31, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atamtürk A.B., "Krizin Arkeolojisi", Liberalizmi Yeniden Düşünmek Seminerleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-31 Mart 2014, ss.1-1
Atamtürk A.B., "İktisat Ve Felsefe", İFMC İktisat ve Diğer Disiplinler Konferansları, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-31 Aralık 2013, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atamtürk A.B., "Neo-Liberalizm Ve Gelişmekte Olan Ülkeler", İktisadın Dama Taşları IV, -, Ed., İst.Ünv.İktisat Fak Mezunlar Cem Yay, İstanbul, ss.71-95-, 2007
Atamtürk A.B., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Globalizasyon", Ekonomi Zirvesi 2003, M.Şeker, , Ed., i.Ü,İktisat Fak yay, İstanbul, ss.56-64-, 2003 (Link)
Atamtürk A.B., "Klasikler Ve Adam Smith", İktisadın Dama Taşları II, -, Ed., İst.Ünv.İktisat Fak Mezunlar Cem Yay, İstanbul, ss.7-17-, 2002
DİĞER YAYINLAR
Atamtürk A.B., "Neo-Liberalizm Ve Gelişmekte Olan Ülkeler", Sunum, ss.71-95, 2007 (Link)
Atamtürk A.B., "Klasikler Ve Adam Smith", Sunum, ss.7-17, 2002 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi