İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Akın Savaş TOKLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İstanbul Tıp Fakültesi
Bölüm : Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4142000 | Dahili : 32900
+90 212 4142234 | Dahili : 31249
Faks : +90 212 4142032
E Posta Adresi : astokluistanbul.edu.tr | akintoklu.net
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/astoklu/
Ofis : Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD 2. Kat
Posta Adresi : İ.Ü., İstanbul Tip Fakultesi Sualti Hekimligi ve Hiperbarik Tip AD 34093 Capa, Fatih, ISTANBUL, TURKE
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP , 1994-1997
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, , 1984-1989
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "PROFESYONEL DALGICLARDA DISBARIK ESTEONEKROZ INSIDENSİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP Mayıs, 1997.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Su altı ve Deniz Tababeti
Hiperbarik Oksijen
Dalış Tıbbı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Deniz ve Sualtı Hekimliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Medicine, General & Internal
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 2004 - 2009
Uzman, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 2001 - 2004
Verdiği Dersler
Dalış Sağlığı, Ön Lisans, 2013-2014
Hiperbarik Sistemler ve Tedavi Tabloları, Ön Lisans, 2013-2014
Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Tıpta Uzmanlık, E.Koca, "Türkiyede Gerçekleşmiş Dalış Kazaları Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Tıpta Uzmanlık, M.Akçin, "Profesyonel Dalış Eğitimi Alan Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Tıpta Uzmanlık, S.Tatar, "FARKLI SÜRELERDE UYGULANAN HİPERBARİK OKSİJENİN KAN BEYİN BARİYERİ ÜZERİNE ETKİSİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Tıpta Uzmanlık, N.Güneş, "Hiperbarik ortamda solunan hava ve oksijenin kan beyin bariyeri üzerine etkilerinin karşilaştirilmasi. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Tıpta Uzmanlık, A.Çakkalkurt, "Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Meme Kanseri Hücre Kültürü Üzerine Etkileri.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Tıpta Uzmanlık, S.Emek, "Deneysel omurilik yaralanması modelinde hiperbarik oksijen tedavisi ile metilprednizolonun etkilerinin karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Tıpta Uzmanlık, A.Höbek, "Farklı derinliklerde boğulan sıçanların akciğerlerinde tespit edilen planktonik organizmalar yardımıyla boğulma derinliği tespit edilebilir mi? ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Tıpta Uzmanlık, A.Kurt, "Hiperbarik hava kullanan işletmelerin solunabilir hava saflık değerlerinin ölçülmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Jüri Üyelikleri
A. Personel, Bilim Sınavı , İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Eylül, 2015
Tez Savunma, Profesyonel Dalış Eğitimi Alan Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Kasım, 2015
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Mart, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Mayıs, 2015
Atama, Profesörlük Jürisi, GATA Tıp Fakültesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Ocak, 2015
Tez Savunma, Profesyonel Dalış Eğitimi Alan Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Temmuz, 2015
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Şubat, 2014
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Tıp Fak.Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Kasım, 2013
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Mayıs, 2013
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Mart, 2013
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2012
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2012
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Temmuz, 2012
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Ocak, 2012
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Ocak, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Tıp Fak.Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D., Eylül, 2012
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Aralık, 2012
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2012
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2012
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Temmuz, 2012
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Şubat, 2012
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Aralık, 2012
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Şubat, 2012
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2012
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Eylül, 2012
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Haziran, 2011
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Haziran, 2011
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Mart, 2010
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Mart, 2010
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Şubat, 2010
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Şubat, 2010
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Mart, 2009
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Mart, 2009
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Aralık, 2008
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Aralık, 2008
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2008
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Nisan, 2008
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Nisan, 2008
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2008
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2008
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Kasım, 2008
Tez Savunma, Tez Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Temmuz, 2007
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Mayıs, 2007
Tez Savunma, Uzmanlık Tezi Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Mayıs, 2007
A. Personel, Uzmanlık Bilim Sınavı Jürisi, İstanbul Tıp Fak. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Temmuz, 2007
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Cobanoglu H.B., Vuralkan E., Arslan A., Mirasoğlu B., Toklu A.S., "Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Cisplatin-Induced Ototoxicity in Rats?", CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.12, pp.66-71, 2019
Açiksari K., Eğin S., Hepgül G., Mirasoğlu B., Tanriverdi G., Kanber D., et al.,"Protective effect of hyperbaric oxygen treatment on rat intestinal mucosa after mesenteric ischaemia and reperfusion.", DIVING AND HYPERBARIC MEDICINE, vol.49, pp.253-258, 2019
Koca E., Şam B., Arican N., Toklu A.S., "Evaluation of fatal diving accidents in Turkey", UNDERSEA & HYPERBARIC MEDICINE, vol.45, pp.633-638, 2018
Mirasoğlu B., Arslan A., Aktaş Ş., Toklu A.S., "Eurasian Tunnel Project: the first saturation dives during compressed-air work in Turkey", UNDERSEA & HYPERBARIC MEDICINE, vol.45, pp.489-494, 2018
Tatar S., Orhan N., Uğur Yilmaz C., Arican N., Ahishali B., Küçük M., et al., "Hyperbaric oxygen therapy for five days increases blood-brain barrier permeability", UNDERSEA & HYPERBARİC MEDİCİNE, vol.44, no.4, pp.345-355, 2017 (Abstract)
Ersöz F., Arikan S., Sarı S., Korpinar S., Özcan Ö., Poyraz B., et al., "Effect of hyperbaric oxygen treatment on pilonidal disease surgery", UNDERSEA & HYPERBARIC MEDICINE, vol.43, pp.821-825, 2016
Sinan M., Ertan N.Z., Mirasoğlu B., Yalçin Ö., Atac N., Toklu A.S., et al., "Acute and long-term effects of hyperbaric oxygen therapy on hemorheological parameters in patients with various disorders", CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, vol.62, pp.79-88, 2016
Vuralkan E., Cobanoglu H.B., Arslan A., Arslan S., Mungan S., Tatar S., et al., "Effects of topical nasal steroids and diclofenac on the nasal mucosa during hyperbaric oxygen therapy: a double-blind experimental study", EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.271, pp.2213-2217, 2014 (Abstract)
Toklu A.S., Çimşit M., Yildiz S., Uzun G., Körpınar Ş., Sezer H., et al., "Decompression sickness cases treated with recompression therapy between 1963 and 1998 in Turkey: Review of 179 cases", UNDERSEA & HYPERBARIC MEDICINE, vol.41, pp.217-221, 2014
Kaynar A., Civelek S., Kasymova Z., Keklikoglu N., Toklu A.S., Uzun H., "Effects of hyperbaric oxygen therapy on biochemical and histological parameters of muscle groups in proximity to the distracted rat tibia", INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.43, pp.1514-1521, 2014
Kemik Ö., Adaş G., Arikan S., Gürlüer E., Doğan Y., Toklu A.S., et al.,"Evaluation of the effects of hyperbaric oxygen treatment and enoxaparin on left colon anastomosis. An experimental study.", Eur Rev Med Pharmacol Sci., vol.17, pp.2286-2292, 2013 (Link)
Toklu A.S., Erelel M., Arslan A., "Pneumomediastinum or lung damage in breath-hold divers from different mechanisms: a report of three cases", DIVING AND HYPERBARIC MEDICINE, vol.43, pp.232-235, 2013
Aktaş Ş., Toklu A.S., Yildiz S., Uzun G., "Development of underwater and hyperbaric medicine as a medical specialty in Turkey", UNDERSEA & HYPERBARIC MEDICINE, vol.40, pp.63-67, 2013
Adaş G., Adas M., Arikan S., Sarvan A.K., Toklu A.S., Mert S., et al., "Effect of growth hormone, hyperbaric oxygen and combined therapy on the gastric serosa", WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.19, pp.2904-2912, 2013
Çevik N.G., Orhan N., Yilmaz C.U., Arican N., Ahishali B., Küçük M., et al., "The effects of hyperbaric air and hyperbaric oxygen on blood-brain barrier integrity in rats", BRAIN RESEARCH, vol.1531, pp.113-121, 2013
Adas M., Kemik Ö., Adaş G., Arikan S., Kuntsal L., Kapran Y., et al., "Is combined therapy more effective than growth hormone or hyperbaric oxygen alone in the healing of left ischemic and non-ischemic colonic anastomoses?", CLINICS, vol.68, pp.1440-1445, 2013
Dagistan Y., Karaca İ., Bozkurt E.R., Ozar E., Yagmurlu K., Toklu A.S., et al., "Combination hyperbaric oxygen and temozolomide therapy in c6 rat glioma model", ACTA CIRURGICA BRASILEIRA, vol.27, pp.383-387, 2012
Toklu A.S., Höbek A., Erelel M., Toker S.A., "Pulmonary Barotrauma in a Free Diver Who Breathed Compressed Air at Depth: Case Report", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.255-259, 2012
Atis A., Aydin Y., Ciftci F., Sakiz D., Arslan A., Toklu A.S., et al., "Hyberbaric oxygen increases atresia in normal & steroid induced PCO rat ovaries", REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY, vol.10, 2012
Aydin Y., Atis A., Uludağ S., Tezer I., Sakiz D., Acar H., et al., "Remission of Endometriosis by Hyperbaric Oxygen Treatment in Rats", REPRODUCTIVE SCIENCES, vol.18, pp.941-947, 2011
Milli Avtan S., Kaya M., Orhan N., Arslan A., Arican N., Toklu A.S., et al.,"The effects of hyperbaric oxygen therapy on blood-brain barrier permeability in septic rats. ", BRAIN RESEARCH, vol.1412, pp.63-72, 2011
Körpınar Ş., Alkan Z., Yiğit Ö., Gor A.P., Toklu A.S., Cakir B., et al., "Factors influencing the outcome of idiopathic sudden sensorineural hearing loss treated with hyperbaric oxygen therapy", EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.268, pp.41-47, 2011
Sonmez G., Uzun G., Mutluoglu M., Toklu A.S., Mutlu H., Ay H., et al., "Paranasal Sinus Mucosal Hypertrophy in Experienced Divers", AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, vol.82, pp.992-994, 2011
Toklu A.S., Çimşit M., "Sponge Divers of the Aegean and Medical Consequences of Risky Compressed-Air Dive Profiles", AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, vol.80, pp.414-417, 2009
Uzun G., Toklu A.S., Yildiz S., Sonmez G., Aktaş Ş., Sezer H., et al., "Dysbaric osteonecrosis screening in Turkish Navy divers", AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, vol.79, pp.44-46, 2008
Toklu A.S., Korpinar S., Erelel M., Uzun G., Yidiz S., "Are pulmonary bleb and bullae a contraindication for hyperbaric oxygen treatment?", RESPIRATORY MEDICINE, vol.102, pp.1145-1147, 2008
Clarke R.E., Tenorio L.M.C., Hussey J.R., Toklu A.S., Cone D.L., Hinojosa J.G., et al., "Hyperbaric oxygen treatment of chronic refractory radiation proctitis: A randomized and controlled double-blind crossover trial with long-term follow-up", INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS, vol.72, pp.134-143, 2008
Bohloli M., Uzun H., Aytaç E., Toklu A.S., Paksoy S.M., Durak H., et al., "Hyperbaric oxygen (HBO) therapy after partial hepatectomy: An experimental study on oxidative stress in rats", SCANDINAVIAN JOURNAL OF LABORATORY ANIMAL SCIENCE, vol.34, pp.131-140, 2007
Cakir B., Ercan , Civelek S., Korpinar S., Toklu A.S., Gedik O., et al., "Negative effect of immediate hyperbaric oxygen therapy in acute acoustic trauma", OTOLOGY, vol.27, pp.478-483, 2006
Toklu A.S., Alkan N., Gürel A., Çimşit M., Haktanir D., Körpınar Ş., et al., "Comparison of pulmonary autopsy findings of the rats drowned at surface and 50 ft depth", FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, vol.164, pp.122-125, 2006
Toklu A.S., Shupak A., Yildiz S., Aktaş Ş., Ertracht O., Ay H., et al., "Aural barotrauma in submarine escape: Is mastoid pneumatization of significance?", LARYNGOSCOPE, vol.115, pp.1305-1309, 2005
Arikan S., Adaş G., Barut G., Toklu A.S., Kocakuşak A., Uzun H., Kemik O., Daduk Y., Aydin S., Özdem Purisa S., "An Evaluation Of Low Molecular Weight Heparin And Hyperbaric Oxygen Treatment In The Prevention Of Intra-Abdominal Adhesions And Wound Healing", AMERICAN JOURNAL OF SURGERY, vol.189, pp.155-160, 2005
Yildiz S., Cimsit A., Toklu A.S., Çimşit M., "Dysbaric osteonecrosis screening in submarine escape instructors", AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, vol.75, pp.673-675, 2004
Özden T.A., Uzun H., Bohloli M., Toklu A.S., Paksoy S.M., Şimşek G., et al.,"The effects of hyperbaric oxygen treatment on oxidant and antioxidants levels during liver regeneration in rats", TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.203, pp.253-265, 2004
Toklu A.S., Kayserilioglu A., Unal M., Ozer S., Aktaş Ş., "Ventilatory and metabolic response to rebreathing the expired air in the snorkel", INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, vol.24, pp.162-165, 2003
Toklu A.S., Kiyan E., Aktaş Ş., Çimşit M., "Should computed chest tomography be recommended in the medical certification of professional divers? A report of three cases with pulmonary air cysts", OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, vol.60, pp.606-608, 2003
Kiyan E., Aktaş Ş., Toklu A.S., "Hemoptysis Provoked By Voluntary Diaphragmatic Contractions In Breath-Hold Divers", CHEST, vol.120, pp.2098-2100, 2001 (Link) (Abstract)
Toklu A.S., Cimsit M., "Dysbaric osteonecrosis in Turkish sponge divers", UNDERSEA MEDICINE, vol.28, pp.83-88, 2001
Aktaş Ş., Toklu A.S., Olgaç N.V., "Hyperbaric Oxygen Therapy In Adriamycin Extravasation: An Experimental Animal Study. Ann Plast Surg, 45: 167-171; 2000.", ANNALS OF PLASTIC SURGERY, vol.45, 2000 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Vuralkan E. , Cobanoglu H., Mirasoğlu B., Mungan S., Arslan A., Bagli B.S., et al., "May Hyperbaric Oxygen Therapy Play a Role in the Treatment of Allergic Rhinitis? A Double- Blind Experimental Study in Rat Model Hyperbaric Oxygen Therapy on Allergic Rhinitis", Journal of Otology & Rhinology, vol.7, no.1, pp.1-4, 2018 (Link)
Vuralkan E., Cobanoglu H.B. , Mirasoğlu B., Mungan S. , Arslan A., Bağlı B.S., et al., "May Hyperbaric Oxygen Therapy Play a Role in the Treatment of Allergic Rhinitis? A Double-Blind Experimental Study in Rat Model Hyperbaric Oxygen Therapy on Allergic Rhinitis", Journal of Otology & Rhinology, vol.7, pp.1-4, 2018
Zeybek Ç.A., Aydin P.Ö.A., Kiykim E., Toklu A.S., Kasapçopur Ö., "Successful hyperbaric oxygen treatment of gangrenous lesions due to systemic lupus erythematosus", Turkiye Klinikleri Pediatri, cilt.26, ss.103-106, 2017
Toklu A.S., "Diyabetik ayak yaralarında ölçme, değerlendirme, sınıflama.", TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.14, ss.355-362, 2015
Mirasoğlu B., Toklu A.S., "Ortopedik Enfeksiyonlarda Hiperbarik Oksien Tedavisi", Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics, cilt.7, ss.82-90, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Toklu Aliçli B., Balkis N., Toklu A.S., Hobek A., "First record of Amphorellopsis tetragona (Protozoa: Ciliophora: Tintinnina) from the Sea of Marmara.", IUFS Journal of Biology, vol.2, pp.103-106, 2010
Körpınar Ş., Toklu A.S., Karacetin D., "Yumuşak doku radyonekrozlarında hiperbarik oksijen tedavisi deneyimi: Olgu sunumu", Türk Onkoloji Dergisi, cilt.21, ss.47-51, 2006
Toklu A.S., Korpinar S., "Kronik yara ve hiperarik oksijen tedavisi", Doktor, cilt.5, ss.65-68, 2003
Toklu A.S., Aktaş Ş., Aydin S., Çimşit M., "37 decompression sickness cases treated in the Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, Istanbul Faculty of Medicine. ", Journal of SPUMS, vol.29, pp.227-230, 1999
Yıldırım Ö., Kır N., Akarçay K., Toklu A.S., Çimşit M., Öngör E., "Satral retinal arter oklüzyonunda hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliği", . Türk Oftalmoloji Gazetesi, cilt.2, ss.140-143, 1999
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Toklu A.S., "Türkiye'de bir İlk; Satürasyon Dalışı", 9. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Nisan 2016, ss.38-40
Toklu A.S., "Comparison of three different methods for measuring wound surface area, a preliminary report.", 12th Annual Scientific Meeting, Asian Hyperbaric & Diving Medical Association, Denpasar, ENDONEZYA, 22-23 Temmuz 2016, pp.3-3
Toklu A.S., "DALGIÇ NEDEN ÖLÜR?", XIII. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2016, ss.146-151
Toklu A.S., Mirasoğlu B., Arslan A., Aktaş Ş., "First saturation dives in Turkey.", 12th Annual Scientific Meeting, Asian Hyperbaric & Diving Medical Association, Denpasar, ENDONEZYA, 22-23 Temmuz 2016, pp.2-2
Toklu A.S., "Yara Örtüsü Seçimi", IV. ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, ss.1-1
Yumbul A.S., Kaplan M.A., Toklu A.S., "A decompression sickness case provoked by flying after diving.", Undersea and Hyperbaric Medical Society 2016 ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, Las Vegas, ABD, 9-11 Haziran 2016, pp.116-116
Toklu A.S., "Turkish Harvesting Divers of Mediterranean, Aegean, Marmara and Black Seas", Harvesting and Aquaculture Diving Safety (HADS) workshop, Las Vegas, ABD, 8-8 Temmuz 2016, pp.0-0
Koca E., Şam B., Arican N., Toklu A.S., "TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞMİŞ DALIŞ KAZALARI ANALİZİ", XIII. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ (27-30 NİSAN 2016), MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2016, ss.235-235
Toklu A.S., "Turkish Harvesting Divers", DAN Europe Internship - Summer 2016, Ravenna, ITALYA, 22-22 Temmuz 2016, pp.0-0
Egeren S.E., Gülgöz S., Sezgin A.U., Arican N., Toklu A.S., "Profesyonel Sualtıadamı Olarak Çalışan Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 9. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Nisan 2016, ss.67-68
Gül E. , Öztürk H., Sümen S.G., Toklu A.S., "Salyangoz Dalgıçlarında Dekompresyon Hastalığı; 3 Olgu sunumu.", 9. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Nisan 2016, ss.50-50
Egeren S.E., Gülgöz S., Sezgin A.U., Arican N., Toklu A.S., "Profesyonel sualtıadamı olarak çalışan bireylerin kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi.", IX. ULUSAL SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Nisan 2016, ss.67-68
Öztürk H., Karakaya H., Ömür E., Mirasoğlu B., Toklu A.S., "Hiperbarik Oksijen Tedavisi Esnasında Konvülziyon; Bir Olgu Sunumu", 9. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Nisan 2016, ss.52-53
Koca E., Şam B., Arican N., Toklu A.S., "EVALUATION OF THE AUTOPSY FINDINGS IN FATAL DIVING ACCIDENTS IN TURKEY", 2015 UHMS Annual Scientific Meeting, Montreal, KANADA, 18-21 Haziran 2015, pp.D60-D60
Toklu A.S., Mirasoğlu B., Arslan A., Aktaş Ş., "AN INTERIM REPORT ON EUROSIA TUNNEL PROJECT", 2015 UHMS Annual Scientific Meeting, Montreal, KANADA, 18-21 Haziran 2015, pp.D65-D65
Toklu A.S., Aslan Y., Yumbul A.S., Aktaş Ş., "Serbest Dalışta Fizyoloji ve Dünya Rekorları", 18.Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2015, ss.10-15
Kaplan M.A., Toklu A.S., "Dalış sonrası uçuş ile ortaya çıkan dekompresyon hastalığı; Bir olgu sunumu.", 18.Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2015, ss.7-9
Aslan Y., Yumbul A.S., Toklu A.S., Aktaş Ş., "SERBEST DALIŞTA FİZYOLOJİ VE DÜNYA REKORLARI", 18. sualtı bilimleri ve teknoloji toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2015, cilt.1, ss.10-15
Toklu A.S., Sivrikaya H., Özçelik C., Erelel M., "SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX IN A PROFESSIONAL DIVERS CANDIDATE; CASE REPORT", 2015 UHMS Annual Scientific Meeting, Montreal, KANADA, 18-21 Haziran 2015, pp.D61-D61
Gül E. , Öztürk H., Sümen S.G., Toklu A.S., "Salyangoz dalgıçlarında dekompresyon hastalığı; 3 Olgu sunumu.", 18.Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2015, ss.95-98
Toklu A.S., Yildiz S., Aktaş Ş., Uzun G., "Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat oluşturma çalışmaları", VIII. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2015, ss.53-53
Yildiz S., Aktaş Ş., Toklu A.S., Uzun G., "Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulayan Merkezler Yönetmeliği‘ni güncelleme çalışmaları", VIII. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2015, ss.51-51
Toklu A.S., Mirasoğlu B., Arslan A., Aktaş Ş., "Avrasya Tüneli Satürasyon Dalışları", 18.Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2015, ss.3-3
Tatar S. , Arican N., Orhan N., Uğur Yilmaz C., Ahishali B., Kaya M., et al., "THE EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGEN APPLIED FOR ONE AND FIVE DAYS ON BLOOD BRAIN BARRIER PERMEABILITY IN RATS", Undesea & Hyperbaric Medical Society, 2014 Annual Scientific Meeting, St.Louis, ABD, 19 Temmuz 2011 - 21 Temmuz 2014, pp.26-26
Açıksarı K., Eğin S. , Hepgül G. , Mirasoğlu B., Tanrıverdi G., Kanber D., et al., "Protective effect of hyperbaric oxygen treatment on rat intestinal mucosa after mesenteric ischaemia and reperfusion.", DIVING AND HYPERBARIC MEDICINE, vol.49, pp.253-258, 2019
Toklu A.S., Erelel M., Arslan A., "Pnemomediastinum in a diver without breathing compressed air; a case report", 46th Annual Scientific Meeting of UHMS, Florida-Orlando, ABD, 13-15 Haziran 2013, pp.73-73
Çakkalkurt A., Arican N., Öncü F., Toklu A.S., "Hiperbarik oksijenin meme kanseri hücre kültürü üzerine etkileri.", 6. Ulusal Sualti Hekimliği Ve Hiperbarik Tip Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2013, ss.124-124
Koca E., Arican N., Toklu A.S., "Dalış kazaları analizi", SBT’2013 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı,, HATAY, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2013, ss.82-92
Çakkalkurt A., Arican N., Öncü F., Toklu A.S., "The effects of hyperbaric oxygen on cultured human breast cancer cells. ", Tricontinental Scientific Meeting on Diving and Hyperbaric Medicine, Réunion, FRANSA, 22-29 Eylül 2013, pp.34-34
Korpinar S., Toklu A.S., "Sualtı saha çalışmalarında hekimin dikkat etmesi gerekenler.", 5. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mart 2012, ss.58-66
Çakkalkurt A., Kozanoğlu E., Toklu A.S., "Yumuşak doku enfeksiyonunda ekstremite kurtarma amaçlı HBOT; olgu sunumu. ", 5. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mart 2012, ss.129-129
Tatar S., Toklu A.S., "Basınçlı hava solumadan dalgıçta mediastinel amfizem gelişir mi?; Olgu sunumu. ", SBT’2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Kasım 2012, ss.79-81
Tatar S., Toklu A.S., "Hiperbarik oksijen tedavisi kronik işitme kaybında etkili olur mu?; olgu sunumu.", 5. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mart 2012, ss.149-150
Toklu A.S., Aktaş Ş., Çakkalkurt A., "Are antithrombotic agents provocative for decompression sickness? ", UHMS 45th Annual Scientific Meeting, Arizona-Phoenix, ABD, 21-23 Haziran 2012, pp.165-165
Korpinar S., Toklu A.S., "Dalış bölgesinde sualtı hekimi olmak. ", SBT’2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Kasım 2012, ss.105-108
Gümüş İ., Toklu A.S., "Bir Henoch-Schönlein Purpurası olgusunda hiperbarik oksijen tedavisi uygulaması.", 5. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mart 2012, ss.147-147
Koca E., Demir L., Çelik A., Toklu A.S., "Uygunsuz dalış profile ile dekompresyon hastalığına davet; Olgu sunumu. ", SBT’2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Kasım 2012, ss.85-88
Toklu A.S., Yıldız Ş., Aktaş Ş., Günalp U., Çimşit M., "Training standards for underwater and hyperbaric medicine in Turkey", . 45th Annual Scientific Meeting, Arizona-Phoenix, ABD, 21-23 Haziran 2012, pp.129-129 (Link)
Çakkalkurt A., Toklu A.S., "Antitrombotik tedavi dekompresyon hastalığını provoke edebilir mi?: olgu sunumu ve literatür taraması. ", 5. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mart 2012, ss.102-113
Gunes A., Demir L., Toklu A.S., Güven E., Kadioğlu A., "Falloplasti sonrası gelişen riskli flepte hiperbarik oksijen uygulaması; olgu sunumu. ", 5. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mart 2012, ss.148-148
Çevik N.G., Arican N., Orhan N., Uğur Yilmaz C., Ahishali B., Küçük M., et al., "The effects of hyperbaric oxygen and hyperbaric air on the blood-brain barrier permeability in rats; an experimental study. ", 45th Annual Scientific Meeting, Arizona, ABD, 21-23 Haziran 2012, pp.40-40
Toklu A.S., "Profesyonel dalgıç muayenelerinde yaşanan güçlükler.", 5. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mart 2012, ss.43-49
Körpınar Ş., Yıldız N., Erelel M., Arıkan S., Toklu A.S., "What if a patient with pulmonary bleb or bullae receives hyperbaric oxygen treatment? Report with two cases", 45th Annual Scientific Meeting, Arizona-Phoenix, ABD, 21-23 Haziran 2012, pp.145-145
Korpinar S., Arikan S., Özkara H., Toklu A.S., Sahin A., Erelel M., "Hyperbaric Oxygen Therapy in Fournier’s Gangrene: The Results of a Regional Centre", 40th South Pacific Underwater Medicine Society Annual Scientific Meeting 2011, Guam, ABD, 23-28 Mayıs 2011, pp.40-40
Korpinar S., Özkara H., Toklu A.S., "An Unusual Indication for Hyperbaric Oxygen Therapy: Penile Replantation.", 40th South Pacific Underwater Medicine Society Annual Scientific Meeting 2011, Guam, ABD, 23-28 Mayıs 2011, pp..10-10
Avtan S.M., Orhan N., Arslan A., Kaya M., Ahishali B., Toklu A.S., et al., "HBOT doesn’t reduce blood-brain-barrier permeability to horseradish peroxidase in septic rats. ", 40th South Pacific Underwater Medicine Society Annual Scientific Meeting 2011, Guam, ABD, 23-28 Mayıs 2011, pp.10-10
Toklu A.S., Arslan A., Erelel M., "Can someone rupture his lung voluntarily? ", 40th South Pacific Underwater Medicine Society Annual Scientific Meeting 2011, Guam, ABD, 23-28 Mayıs 2011, pp..10-.10
Toklu A.S., Çakkalkurt A., "Diyabetik ayak ve hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili randomize çalişmalardan öğrendiklerimiz. ", IV. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tip Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2011, ss.24-31
Dağıstan Y., Karaza İ., Ozar E., Bozkurt E., Yıldırım F., Toklu A.S., et al., "Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi", C6 Sıçan glioma tümörleri üzerinde temozolamid ve hiberbarik oksijen tedavisinin etkileri., ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2011, ss.89-89
Toklu A.S., Çakkalkurt A., "Güncel Literatürlerin Işığında HBO. ", IV. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tip Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2011, ss.9-23
Avtan S., Kaya M., Orhan N., Arslan A., Arican N., Toklu A.S., et al., "The effects of hyperbaric oxygen therapy on blood-brain barrier permeability in septic rats. ", 14th Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2011, pp.98-98
Arslan A., Erelel M., Toklu A.S., "Serbest dalıcı istemli olarak alveol yırtılmasına neden olabilir mi? Olgu sunumu.", 2010 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2010, ss.3-6
Çakkalkurt A., Kocaman F., Aydın F., Körpınar Ş., Nogay H.A., Mutluoğlu M., et al., "Use of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of chronic refractory osteomyelitis in Turkey", 36th Annual Scientific Meeting of European Underwater and Baromedical Society (EUBS 2010) International Conference on Diving and Hyperbaric Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-18 Eylül 2010, pp.153-153
Emek K., Arican N., Toklu A.S., Geniz T., Atukoren P., Gurel A., et al., "Hyperbaric oxygen treatment in traumatic spinal cord injury in rats.", 39th Annual Meeting of SPUMS and AHDMA 6th Annual Combined Scientific Meeting, Redang Island, MALEZYA, 24-28 Mayıs 2010, pp.25-25
Çakkalkurt A., Tezer İ., Çelik A., Arslan A., Toklu A.S., "Dekompresyon hastalığı tedavisinde rekompresyon şart mıdır? 2 Dekompresyon hastalığı olgusu. ", 2010 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2010, ss.42-47
Ersöz F., Arikan S., Korpinar S., Sari S., Toklu A.S., Ozcan O., et al., "HBOT in treating pilonidal sinus.", SPUMS 39th Annual abd The Asian Hyperbaric Medicine Association (AHDMA) 6th Annual Combined Scientific Meeting, Redang Island, MALEZYA, 24-28 Mayıs 2010, pp.12-12
Arican N., Hobek A., Balkis N., Toklu A.S., Toklu Aliçli B., "Can planktonic organisms bu used in investigating diving accident? An experimental animal study", Undersea & Hyperbaric Medicial Society, Annual Scientific Meeting, Las Vegas, ABD, 25-27 Haziran 2009, pp.102-102
Toklu A.S., Hobek A., Erelel M., Toker S.A., "Pulmonary ascent barotrauma in a breath-hold diver", Undersea & Hyperbaric Medicial Society, Annual Scientific Meeting, Las Vegas, ABD, 25-27 Haziran 2009, pp.101-101
Salihoglu O., Küçüktaş Y., İnci E., Arici B., Toklu A.S., Ugurlu K., et al., "Hyperbaric Oxygen Therapy on a newborn Baby Delivered with a Left Extremity Necrosis Due to Cord Entaglement", Hot Tıpics in Neonatology, Wasington, ABD, 7-9 Aralık 2008, pp.397-399
Arslan A., Toklu A.S., "Serbest dalıcının sağlık sorunları. ", 12. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2008, ss.7-11
Toklu A.S., Kolat A., "Avustralya denizaltısı AE2 ye yapılan dalışlar. ", 12. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2008, ss.3-5
Tekin S., Toklu A.S., Çimşit M., "Trachinus hand injury: case report", 34th Annual Meeting of European Underawater and Baromedical Society, Graz, AVUSTURYA, 7-9 Eylül 2008, pp.61-61
Tekin S., Çimşit M., Satman İ., Aktaş Ş., Baktiroğlu A.S., Kiliçoğlu Ö.İ., et al., "Multidisciplinary team approach in diabetic foot ulcers and predictive factors for poor outcome", 34th Annual Meeting of European Underawater and Baromedical Society, Graz, AVUSTURYA, 7-9 Eylül 2008, pp.96-96
Toklu A.S., Çimşit M., "Disappearing Divers of Aegean and Mediterranean: Turkish Sponge Divers. ", IV Annual Scientific Conference of the Asian Hyperbaric & Diving Medical Association, Cat Ba Island, VIETNAM, 1-5 Eylül 2008, pp.17-17
Tekin S., Çelik S., Satman İ., Aktaş Ş., Baktiroğlu A.S., Küçükoğlu R., et al., "Diyabetik ayak ülserlerinde multidispliner yaklaşım: 2 yıllık değerlendirme sonuçları.", 43. Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Mayıs 2007, ss.31-31
Toklu A.S., Çimşit M., Kolat A., "Does Diving Detoriorate Preexisting Dysbaric Osteonecrosis Lesions? ", 33rd Annual Meeting of European Underwater Baromedical Society on Diving and Hyperbaric Medicine, Sharm el-Sheikh, MISIR, 8-15 Eylül 2007, pp.195-195
Toklu A.S., Avcı Z., Özsüt H., Tekin S., Başaran S., Aktaş Ş., et al., "Diyabetik ayak infeksiyonu olan hastalardan izole edilen aerob bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. ", 2. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Kasım - 1 Aralık 2007, ss.4-8
Civelek S., Toklu A.S., Kasymova Z., Uzun H., Kaynar M.A., "Effects of Hyperbaric Oxygen Treatment on glutathione and superoxide dismutase levels in distracted rat muscle", 32nd FEBS Congress, Molecular Machines, Viyena, AVUSTURYA, 7-12 Temmuz 2007, pp.266-266
Toklu A.S., "Kronik yarada ölçme ve değerlendirme. ", 2. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Kasım - 1 Aralık 2007, ss.4-9
Tekin S., Çelik S., Aktaş Ş., Baktiroğlu A.S., Çimşit M., Küçükoğlu R., et al., "İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi ve takip edilen kronik yaralı diyabetik hastalarn genel değerlendirilmesi. ", 1. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2006, ss.80-80
Toklu A.S., "Profesyonel Dalgıçların Muayenesi; EDTC’nin dalışa uygunluk standartları", International Symposium on Naval Medicine 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2005, pp.10-10
Clarke D., Tenono C., Toklu A.S., Desai S., Dominguez L., Hussey J., "Radyasyona bagli normal dokularda oluşan geç hasarın hiperbarik oksijen tevasi ile tedavisi. ", XVI. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2005, ss.203-203
Korpinar S., Çimşit M., Toklu A.S., Çevikbaş U., "Radyoterapinin geç dönem komplikasyonu olarak gelişen radyasyon proktitinde hiperbarik oksijen tedavisi olgu sunumu. ", 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-25 Nisan 2004, ss.199-199
Yıldız S., Cimsit C., Toklu A.S., Çimşit M., "A study on dysbaric osteonecrosis prevelance in Turkish submarine escape instructors", 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, ROMANYA, 21-24 Eylül 2003, pp.146-146
Toklu A.S., Çimşit M., Seven R., Erdön A., "Radyasyon proktitinde hiperbarik oksijen tedavisi. Olgu sunumu. ", III. Ulusal Sualtı ve Hiperbarik Tıp Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2003, ss.63-68
Toklu A.S., "Dalis refleksi ve adaptasyon. ", III. Ulusal Sualtı ve Hiperbarik Tıp Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2003, ss.101-105
Toklu A.S., Alkan N., Gürel A., Aktaş Ş., Çimşit M., "Comparision of the autopsy findings in the rats drowned at the surface and drowned at 50 feet depth", 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, 2003, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-27 Eylül 2003, pp..209-209
Kocaman F., Günsenin S.N., Aktaş Ş., Toklu A.S., "A diving operation on the wreck of Camalti Burnu-1; Interim Report", 28th Anual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society, Brugge, BELÇIKA, 4-8 Eylül 2002, pp.200-200
Toklu A.S., Alkan N., Gürel A., Haktanir D., Aktaş Ş., Çimşit M., "Yüzeyde ve 15 metre derinlikte boğulan sıçanların akciğer otopsi bulgularının karşılaştırıması.", VI. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2002, ss.146-148
Bohloli M., Uzun H., Aytaç E., Toklu A.S., Paksoy S.M., Durak H., et al., "The effects of hyperbaric oxygen treatment on oxygen free radical and nitric oxide metabolism in partial hepatectomy rat model. ", 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2002, ss.544-544
Toklu A.S., Kayserilioğlu A., Ünal M., Özen Ş., Aktaş Ş., "Şnorkel İçindeki Ekspirasyon Havasının Tekrar Solunmasının Metabolizma ve Solunun Üzerine Etkisi. ", VI. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2002, ss.124-138
Toklu A.S., "Amatör dalıcılarda dolaşım sistemi muayenesi ve seçim kriterleri.", V. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2001, ss.21-24
Toklu A.S., Aktaş Ş., "Kuzey Marmara Doğalgaz Platformu: Ülkemizde ilk deniz platformu deneyimi. ", IV. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2000, ss.12-16
Toklu A.S., "Dekompresyondan sonra oluşan gaz kabarcıklarının doppler tetkiki ile tespiti.”", IV. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2000, ss.148-152
Toklu A.S., Aktaş Ş., "Rus fuel-oil tankeri ‘Volganeft 248’e yapılan sualtı kurtarma operasyonu. ", IV. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2000, ss.50-53
Aktaş Ş., Aydın F., Toklu A.S., Çimşit M., "Yeni Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği’nin dalgıç sağlığı aşısından getirdikleri: 3 yıllık klinik deneyim. ", IV. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2000, ss.171-173
Toklu A.S., Aktaş Ş., "Antalya Atık Su Deşarj Hattı Projesi Çalışmaları.", III. Sualtı Bilim Ve Teknolojisi Toplantısı., İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Aralık 1999, ss.54-57
Toklu A.S., Aktaş Ş., Kiyan E., "Büyükçekmece Deniz Deşarj Hattı sualtı çalışmaları. Bir akciğer barotravması olgusu.", II. Ulusal Sualtı ve Hiperbarik Tıp Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-22 Eylül 1999, ss.109-113
Mumcu E., Toklu A.S., Ağrıtmış A., Yücel İ., Pirinçci Y., Olgaç N.V., et al., "Deneysel olarak intraoperatif ekstrakorporeal ışınlanmış kemikte, hiperbarik oksijen tedavisinin greft inkorporasyonuna etkisi. ", II. Ulusal Sualtı ve Hiperbarik Tıp Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-22 Eylül 1999, ss.91-101
Aktaş Ş., Aydin S., Toklu A.S., Aysın F., Gülgün C., Toka F., et al., "17 Ağustos 1999 Marmara Bölgesi depreminde hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastalar.", II. Ulusal Sualtı ve Hiperbarik Tıp Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-22 Ekim 1999, ss.102-108
Akgul E., Toklu A.S., Çimen B., Çolak F., Aktaş Ş., Aydin S., et al., "İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, Deniz ve Sualtı Hekimliği polikliniğine 1 yılda başvuran adayların değerlendirilmesi.", II. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Aralık 1998, ss.64-66
Aktaş Ş., Aydin S., Toklu A.S., "Şüpheli çıkış patolojilerinde bilgisayarlı akciğer tomografisinin kullanımının önemi. ", I. Ulusal Sualtı ve Hiperbarik Tıp Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Kasım 1998, ss.83-85
Çimşit M., Toklu A.S., Aslan O. , "Long Term health effects of diving: The changes in dysbaric osteonecrosis lesions with time. ", Annual Scientific Meeting of Undersea and Hyperbaric Medical Society, Seattle, ABD, 19-26 Mayıs 1998, pp.31-31
Toklu A.S., Aktaş Ş., Aydin S., Çimşit M., "The new regulations on professional diving in Turkey", Annual Scientific Meeting of Undersea and Hyperbaric Medical Society, Seattle, ABD, 19-26 Mayıs 1998, pp.25-25
Toklu A.S., Akgul E., Sumen G., Aktaş Ş., Aydin S., Çimşit M., "The excavation of Russian admiral ship “Yestafy”., ", Anual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society, Seattle, ABD, 19-26 Mayıs 1998, pp.30-30
Toklu A.S., Aktaş Ş., Özkara H., Alici M.B., "Adjuvan HBO therapy in the management of penile prostheses infection. A case report. ", Annual Scientific Meeting of Undersea and Hyperbaric Medical Society Undersea Hyperb Med, CANCUN, MEKSIKA, 7-9 Temmuz 1997, pp.24-36
Toklu A.S., Akgul E., Sümen G., Çankaya D., Aktaş Ş., "Kronik refrakter osteomyelit olgularında hiperbarik oksijen tedavis, ", SSK 50. Yıl Tıp kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1996, ss.73-73
Toklu A.S., Sümen G., Akgül E., Çankaya D., Aktaş Ş., "Karbonmonoksit intoksikasyonu ve hiperbarik oksijen tedavisi.", SSK 50. Yıl Tıp kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1996, ss.74-74
Toklu A.S., Aktaş Ş., "İstanbul Tıp Fakültesi, Deniz ve Sualtı Hekimliği Anabilim Dalı’na başvuran dekompresyon hastalarının değerlendirilmesi", 1. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 1996, ss.54-56
Çimşit M., Toklu A.S., Akkaş B., Aktaş Ş., , "A diving operation on the wreck of Yevstafy", Proceedings of International Joint Meeting on Diving and hyperbaric Medicine, Milano, ITALYA, 1-3 Eylül 1996, pp.293-297
Çankaya D., Sümen G. , Akkaş B., Akgul E., Toklu A.S., Aydin S., "Periferik vasküler hastalıkların tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliği. ", SSK 50. Yıl Tıp kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1996, ss.75-76
Kitap ve Kitap Bölümleri
Toklu A.S., "Sıcak çarpmaları, hipotermiler ve donuklar", Dahili-Cerrahi-Adli ACİLLER EL KİTABI, Mehmet Şükrü Sever, Ed., NOBEL TIP KİTABEVİ, İSTANBUL, ss.327-331, 2018
Toklu A.S., "Karbon monoksit intoksikasyonu", Dahili-Cerrahi-Adli ACİLLER EL KİTABI, Mehmet Şükrü Sever, Ed., NOBEL TIP KİTABEVİ, İSTANBUL, ss.181-183, 2018
Toklu A.S., "BOĞULMALAR", Dahili-Cerrahi-Adli ACİLLER EL KİTABI, Mehmet Şükrü Sever, Ed., NOBEL TIP KİTABEVİ, İSTANBUL, ss.322-324, 2016
Toklu A.S., Mirasoğlu B., "Suda boğulan/boğulayazan kişiye neler yapmalı?", Çeken Akıntılar ve Suda Boğulmalar, Serdar Beji, Barış Barlas, Ed., İstanbul AFAD Yayınları, İstanbul, ss.57-69, 2015
Toklu A.S., Mirasoğlu B., "Suda boğulan/boğulayazan kişide neler oluyor?", Çeken Akıntılar ve Suda Boğulmalar, Serdar Beji, Barış Barlas, Ed., İstanbul AFAD Yayınları, İstanbul, ss.44-56, 2015
Toklu A.S., "Boğulmalar", Hekimliğe Merhaba, Mehmet Şükrü Sever, Hail Yazıcı, Ed., Kare Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.278-281, 2015 (Link)
Toklu A.S., "Dolaşım Sisteminde Fizyolojik Sınırların Zorlanması", DOLAŞIM DİLİMİ-1 DERS NOTLARI, Ümmühan İşoğlu Alkaç, Taner Gören, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.95-96, 2015
Toklu A.S., "Sıcak çarpmaları, hipotermiler ve donuklar", Hekimliğe Merhaba, Mehmet Şükrü Sever, Hail Yazıcı, Ed., Kare Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.282-286, 2015 (Link)
Toklu A.S., "Edtc Medical Subcomittee. Medical Assesment Of Working Divers", Editions, Biel-Bienne, Switzerland, Biel-Bienne, 2004
Diğer Yayınlar
Akçin M.E., Toklu A.S., "Profesyonel Dalış Eğitimi Alan Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ", Diger, ss.1-48, 2015
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
The Bulletin of Legal Medicine, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği , , Üye, 15.04.2015 - Devam Ediyor
The European Diving Technology Committee (EDTC), , Üye, 10.10.2013 - Devam Ediyor
Bilimsel Danışmanlıklar
Avrasya Tüp Geçit Projesi, Kurumsal Danışmanlık, Haziran 2014 - Ağustos 2015
Bilimsel Hakemlikler
Diving and Hyperbaric Medicine, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Etkinlik Organizasyonu
Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı 2012, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2012
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi