İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Profiling the MCP-1 in Peri-implanter Crevicular Fluid by Elisa During the First Year of Function", BAP Diğer, 56874, Yönetici, 2015
"Platform switch ve geleneksel abutmentla restore edilen implantlar arasındaki farklı marginal kemik kaybının peri-implanter oluk sıvısındaki markerlarla değerlendirilmesi.", BAP Doktora, 40098, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi