İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Everolimusun P-gp ekspresyonuna etkisinin mdr1a:FLuc farelerde incelenmesi", BAP Diğer, TUA-2016-3760, Yönetici, 2017
"Kriptokrom protein yıkımını hızlandıran moleküllerin p53 mutant farelerinde etkinliğinin incelenmesi ", TÜBITAK Projesi, 1003, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Telomeraz Ters Transkriptaz (TERT) Enzimi ve P-Glikoprotein (MDR1) Taşıyıcı Proteininin Meme Kanser Oluşumu ve İlaç (Everolimus) Direnci Üzerine Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, 52253, Araştırmacı, 2017
"Mdr1a:fLuc farelerde P-glikoproteinin barsak aktivitesinin RT-BIO ile incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, IRP-34344, Yönetici, 2015
"5. Mide kanser vakalarında kullanılan kemoterapötiklerin toksisitelerinde taşıyıcı proteinlerin rolü", BAP Arastırma Projesi, ONAP-24985, Araştırmacı, 2015
"Sisplatin/5-FU kemoterapi rejiminin mide kanserli hastalardaki farmakokinetiğinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, ONAP-25139, Yönetici, 2016
"Hücre siklusu inhibitörü roskovitinin, saf P-glikoprotein substratı olan talinolol ile etkileşiminin in vivo incelenmesi", BAP Diğer, YADOP-7401/2010 , Yönetici, 2011
"Tümör taşıyan farelerde ABC taşıyıcı proteinlerinin mRNA ekspresyon ritimlerinin ve P-glikoproteinin fonksiyonel akivitesinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 7762/2010 , Yönetici, 2013
"Karbon tetraklorürün oluşturduğu karaciğer hasarı üzerinde Smilax excelsa sulu ekstresinin etkisi", BAP Arastırma Projesi, 1402/2007 , Proje Ekibinde Üye, 2009
"Temporal Genomics for Tailored Chronotherapeutics (TEMPO)", AB Çerçeve Programı Projesi, LSHG-CT-2006-037543, Proje Ekibinde Üye, 2009
"Biosimulation, a new tool for drug development", AB Destekli Diğer Projeler, LSHBCT-2004-005137 , Proje Ekibinde Üye, 2009
"Ondansetronun mikrokürelerinin vücutta parçalanabilen polimerler ile hazırlanması ve nazal olarak uygulanması üzerine çalışmalar.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Novartis, Proje Ekibinde Üye, 2004
"Bir P-glikoprotein inhibitörü olan atorvastatinin, talinololün farmakokinetiğine etkisi", BAP Arastırma Projesi, 1757/21122001, Araştırmacı, 2003
"Aloe vera L. yapraklarının kan şekeri düzeyine etkisi", BAP Arastırma Projesi, 964/090597/1997 , Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi