İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bil. Ens., Farmakoloji Anabilim dalı, 1997-2004
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bil. Ens., Farmakoloji Anabilim dalı, 1995-1997
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, , 1990-1994
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Vinblastin ve atorvastatinin P-glikoprotein üzerinden talinolol farmakokinetiğini değiştirmesinin incelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bil. Ens. Farmakoloji Anabilim Dalı Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, "Setirizinin psikomotor performansa etkisinin psikometrik testlerle incelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bil. Ens. Farmakoloji Anabilim Dalı Ağustos, 1997.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Deney Hayvanları Kullanım Kursu, İÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı, 2011
Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, TC Sağlık Bak. İlaç ve Eczacılık Genel Müd., 2009
VIII. Uluslararası Kronofarmakoloji Kursu, Ruprecht-Karls Üniversitesi Heidelberg , 2007
XII. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) , 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi