İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2006 - 2014
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2004 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör Danışmanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜ Rektörlüğü, , 07.10.2019 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜ HADYEK, , 02.06.2019 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer UYgulama ve Araştırma Merkezi, , 07.01.2019 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 07.01.2019 - Devam Ediyor
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği, TC Sağlık Bak. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , 19.08.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜ Teknoloji Transfer Merkezi , , 01.06.2015 - Devam Ediyor
İÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜHADYEK, , 04.11.2010 - 01.11.2018
VERDİĞİ DERSLER
Su Ürünlerinde Farmakoloji, Lisans, 2015-2016
Sempatik Sinir Sistemi Farmakolojisi, Doktora, 2015-2016
Farmakoloji-I, Lisans, 2015-2016
İleri Farmakolojik Deney Teknikleri, Doktora, 2015-2016
Farmakoloji-III, Lisans, 2015-2016
Nörofarmakoloji, Doktora, 2014-2015
Otakoidler, Doktora, 2014-2015
Su Ürünlerinde Farmakoloji, Lisans, 2014-2015
Farmakokinetik , Yüksek Lisans, 2013-2014
Farmakoloji-II, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Sunum teknikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Farmakoterapi-I, Lisans, 2013-2014
Klinik eczacılık, Lisans, 2013-2014
Farmakoloji-II, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Öztürk, "mTOR inhibitörü everolimusun faredeki kronofarmakokinetiği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Doktora, N.Öztürk, "mTOR İNHİBİTÖRÜ EVEROLİMUSUN KRONOTOKSİSİTESİNİN FARELERDE İNCELENMESİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, D.Öztürk, "P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, N.Öztürk, "Barnidipin ve talinolol arasındaki P-glikoproteine bağlı olası bir farmakokinetik etkileşmenin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, M.Nuriyev, "Tiyaprofenik asidin sıçan derisinden penetrasyonunun in vitro ve in vivo incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi TIp Fakültesi, Ekim, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haziran, 2015
Atama, Yrd. Doç. Kadro Ataması, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Nisan, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2013
Atama, Yrd. Doç. Kadro Ataması, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi