İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Ali ŞAHİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Bölüm : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 10626
E Posta Adresi : alisahinistanbul.edu.tr | alisahin1976gmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/3231/
Ofis : İ.Ü. Ata. İl. İnk T. Enstitüsü.
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bozdoğan Kemeri Cad. No: 7 Vezneciler - İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2006-2012
Yaptığı Tezler
Doktora, "12 MART’TAN 12 EYLÜL’E SOL DÜŞÜN AKIMLARININ TÜRK DEVRİMİ ALGILAMALARI (1971-1980)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, "KEMALİZMİN ULUSÇU İDEOLOJİSİ BAĞLAMINDA 1930-1944 IRKÇI TURANCI HAREKETİN DÜŞÜNSEL YAPISI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Mayıs, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Rusça, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
RUSYA SARATOV DEVLET ÜNİVERSİTESİ RUSÇA DİL EĞİTİMİ SERTİFİKASI, RUSYA SARATOV DEVLET ÜNİVERSİTESİ, 2015
Araştırma Alanları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
History & Philosophy Of Science
Political Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2004 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şahin A., "The Results Of Racism- Turanism Case Turkish Nationalism İn Development Process İn 1944", İNTERNATİONAL REWİEW OF TURKOLOGY, vol. , no.8, pp.31-41, 2011
Şahin A., "Arif Oruç Ve "Yarın" Gazetesinin Muhalefeti", Türkoloji Kültürü, vol.3, no.6, pp.45-63, 2010
Şahin A., "Ortak Makale/ Kadıköy Halkevi Falliyetleri ( 1935-1951)", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, ss.105-167, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şahin A., "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE MİLLİYETÇİ AKIMLARIN YÜKSELİŞİ VE DÖNEM SOSYALİSTLERİNİN SAVAŞ ALGILAMALARI", UZAK ÜLKELERİN UZAYAN SAVAŞI: ÇANAKKALE 1915, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-26 Mayıs 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Şahin A., "ATATÜRK'ÜN MİLLİ KİMLİK, MEDENİYET ANLA YIŞI VE DÖNEMİN SİYASAL SORUNLARI BAĞLAMINDA "HARS KOMİTELERİ"NİN FAALİYETLERİ", HALİDE EDİP ADIVAR'IN 50. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ANISINA- ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2014, vol.1, no.1, pp.1-1
Şahin A., "ATATÜRK'ÜN MİLLİ KİMLİK, MEDENİYET ANLAYIŞI VE DÖNEMİN SİYASAL SORUNLARI BAĞLAMINDA "HARS KOMİTELERİ"NİN FAALİYETLERİ", ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ HALİDE EDİP ADIVAR'IN ÖLÜMÜNÜN 50. YILDÖNÜMÜ ANISINA , MUĞLA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2014, vol.2, no.2, pp.1191-1210 (Link)
Şahin A., "Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı 19 – 20 Nisan 2014 / İstanbul", Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum 19 – 20 Nisan 2014 / İstanbul, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Nisan 2014, vol.1, no.1, pp.530-536 (Link)
Şahin A., "LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN 90. YILDÖNÜMÜNDE, LOZAN, HUKUKİ KAPİTÜLASYONLAR VE ULUSLARARASI TAHKİM ANLAŞMALARI", 90. YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2013, vol.2, no.2, pp.771-802
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şahin A., "EFFECTS OF THE RACIST MOVEMENTS IN EUROPE ON THE RIGHT-WING POLICY CURRENTS IN TURKEY BETWEEN TWO WORLDS WARS", in: CONTEMPORARY STUDIES İN HUMANITIES, İCBAY MEHMET ALİ, ARSLAN HASAN, STANCIU, MİHAİ, Eds., Ehrman Verlag, MANNHEİM, pp.266-274, 2015 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Bir Cumhuriyet Aydını: Cumhuriyetin İlk Kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ İle Türkiye’nin Bilim ve Kültür, Akademik Tarihi, Kadının Cumhuriyet Tarihi İçindeki Yeri Üzerine Sözlü Tarih Çalışması", BAP Diğer, UDP-41787, Yönetici, 2014
"12 MART’TAN 12 EYLÜL’E SOL DÜŞÜN AKIMLARININ TÜRK DEVRİMİ ALGILAMALARI (1971-1980)", BAP Doktora, 8026, Yönetici, 2012
"THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE FOLK AND BUREAUCRACY IN TURKEY IN 1950S THROUGH THE UNPUBLISHED LETTERS OF SAMET AĞAOĞLU", Bilimsel Araştırma Projesi, 59753, Yönetici, Devam Ediyor
"CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE-RUSYA TARİHSEL-SİYASAL İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SARATOV DEVLET ÜNİVERSİTESİ'NDE DİL EĞİTİMİ VE AKADEMİK ENFORMASYON", BAP Diğer, 53698, Yönetici, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCİAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Paris, Şubat 2016
SYKES PİCOT'NUN 100. YILINDA TÜRKİYE VE ORTADOĞU, İstanbul, Mayıs 2016
UZAK ÜLKELERİN UZAYAN SAVAŞI: ÇANAKKALE 1915, İstanbul, Mayıs 2015
Bir Cumhuriyet Aydını: Cumhuriyetin İlk Kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ İle Türkiye’nin Bilim ve Kültür, Akademik Tarihi, Kadının Cumhuriyet Tarihi İçindeki Yeri Üzerine Sözlü Tarih Çalışması, İSTANBUL, Nisan 2014
ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ, Muğla, Ekim 2014
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN 90. YILDÖNÜMÜNDE, LOZAN, HUKUKİ KAPİTÜLASYONLAR VE ULUSLARARASI TAHKİM ANLAŞMALARI , Ankara, Kasım 2013
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi