İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ayberk H., Küçükosmanoğlu A., Cebeci H.H., "The Structure And Importance Of Fire Suppressing Organizations In Turkey", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.456-460, 2010
Demir M., Küçükosmanoğlu A., Hasdemir M., Öztürk T., Acar H., "Assessment Of Forest Roads And Firebreaks In Turkey", African Journal of Journal Of Biotechnology, no.18, pp.4553-4561, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uyar Ç., Küçükosmanoğlu A., "Distribution, Biology, Damage and Control Methods of Anoplophora glabripennis (Motschulsky), 1853 (Cerambycidae: Lamiinae) ", BILGE INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH, vol.1, pp.32-38, 2017 (Link)
Küçükosmanoğlu M.A., Ayberk H., Küçükosmanoğlu A., "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'Nde Orman Yangınlarına Karşı Alınan Koruma Ve Savaş Uygulamalarının Irdelenmesi", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU), ss.41-52, 2015
Küçükosmanoğlu A., Arslangündoğdu Z., "Türkiye'De Avcılığın Geleceği", Acta Turcia Online Thematic Journal of Turkic Studies, vol.1, pp.357-366, 2009
Cebeci H.H., Küçükosmanoğlu A., "The Eriococcidae Species Of Turkey", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.97-102, 2005
Küçükosmanoğlu A., Ayberk H., "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyük Orman Yangınları", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.13-22, 2003
Küçükosmanoğlu A., "Forest Fires In Turkey", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.53-59, 1998
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınları Bilgisayara Aktarılırken Hangi Bilgileri İhtiva Etmelidir", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, ss.27-28, 1998
Küçükosmanoğlu A., "Su Kaynaklarının Korunması-Orman Yangınları İlişkisi", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.107-118, 1995
Küçükosmanoğlu A., "Ülkemizde Orman Yangınları Ve Yangın Sezonları", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.121-128, 1994
Küçükosmanoğlu A., "İnsan Sağlığı, Sanayileşme Ve Ormanlar", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.105-112, 1994
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye Orman Yangınlarına Ait Bazı Verilerin Değerlendirilmesi", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.85-102, 1993
Küçükosmanoğlu A., "Ahşap Malzemenin Yanma Özellikleri Ve Binalarda Yangın Güvenliği", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.145-150, 1993
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'De Orman Koruma Örgütlenmesi-Orman Yangınları İlişkisi", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.119-122, 1992
Hasdemir M., Küçükosmanoğlu A., "Orman Yol Şebekelerinde Yangın Emniyet Yolları Ve Şeritlerin Yeri", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.83-91, 1991
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'De 1985 Yılında Çıkan Büyük Orman Yangınları Üzerine Araştırmalar", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.99-111, 1990
Küçükosmanoğlu A., "Büyük Yangınları Söndürmede Sevk Ve İdarenin Ana Prensip Ve Yöntemleri", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.97-104, 1990
Küçükosmanoğlu A., "Kızılçam-Orman Yangını İlişkisi", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.67-85, 1990
Küçükosmanoğlu A., "İstatistiklerle Türkiye'De Orman Yangınları", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.103-106, 1987
Küçükosmanoğlu A., Şeker Z., "Türkiye Ormanlarında Meydana Gelen Yangınların Alan Ve Adet Olarak Sınıflandırılması (1959-1985)", Orman Mühendisliği Dergisi, ss.6-8, 1987
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınları Ve Eğitim", Sivil Savunma Dergisi, ss.13-14, 1987
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınları Ile Savaş Ve Koruyucu Elbiselerin Önemi", İstanbul Fakültesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.104-107, 1987
Küçükosmanoğlu A., "Büyük Orman Yangınları", Orman Mühendisliği Dergisi, ss.2-3, 1987
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye Ormanlarında Çıkan Büyük Yangınlara Karşı Alınabilecek Önlemler", Orman Mühendisliği Dergisi, ss.6-8, 1986
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye Ormanlarında Çıkan Yangınların Sınıflandırılması Ile Büyük Yangınların Çıkma Ve Gelişme Nedenleri", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.131-154, 1986
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınları", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi, cilt.35, ss.116-124, 1985
Çanakçıoğlu H., Selmi E., Küçükosmanoğlu A., "İstanbul-Adalar'Inda Entomolojik Tespitler", İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.44-56, 1982
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Küçükosmanoğlu A., Bakirci A.E., Ayberk H., Ayberk H., Uyar Ç., "Enerji Nakil Hatları ve Orman Yangınları", TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Kasım 2015, ss.36-49
Acer S., Küçükosmanoğlu A., "İstanbul Belgrad Ormanı'Nda Yapraklı Ağaçlarda Çürüklüğe Neden Olan Fungal Etmenler", Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 7-9 Nisan 2014, ss.707-711
Bilici E., Hasdemir M., Küçükosmanoğlu A., Demir M., İnan M., "Yangın Emniyet Yol Ve Şeritlerinde Yangına Erken Müdahale Amacıyla Network Analizinin Kullanımı", 1.Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 7-10 Ocak 2009, ss.324-331
Hasdemir M., Küçükosmanoğlu A., Demir M., Öztürk T., Akgül M., Bilici E., "Türkiye'De Orman Yangınlarının Önlenmesi Kapsamında Orman Yolları, Yangın Emniyet Yol Ve Şeritlerinin Değerlendirilmesi", 1.Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 7-10 Ocak 2009, ss.419-425
Ayberk H., Küçükosmanoğlu A., Bakirci A.E., "Ormanların Korunmasında Eğitimin Yeri Ve Önemi", 1.Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 7-10 Ocak 2009, ss.348-351
Demir M., Yilmaz E., Makineci E., Küçükosmanoğlu A., "Forest Road And Firebreak Standarts And Statistical Analysis Of Forest Fire Causes In Turkey Between 1994-2006", 31st Annual Meeting Council on Forest Engineering Meeting, ABD, 22-25 Haziran 2008, pp.33-36
Küçükosmanoğlu A., Bakirci A.E., Ayberk H., "Doğa Sporlarında Ormanların Yeri Ve Önemi", Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 17-18 Kasım 2007, ss.32-33
Küçükosmanoğlu A., Bakirci A.E., Ayberk H., "Doğa Sporlarında Ormanların Yeri Ve Önemi", 4.Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 17-18 Kasım 2007
Ayberk H., Küçükosmanoğlu A., "Hayvanlarda Davranış Ve Beden Dili", Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu, TÜRKİYE, 4-5 Nisan 2007, pp.80-83
Mol T., Küçükosmanoğlu A., Arslangündoğdu Z., "Ekoturizm Ormanları Korunmasındaki Rolü", 1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, TÜRKİYE, 1-4 Kasım 2006, pp.579-585
Küçükosmanoğlu A., Arslangündoğdu Z., "Türkiye'De Avcılığın Geleceği", Türk Kültüründe Av Uluslararası Sempozyumu, TÜRKİYE, 15-16 Kasım 2006, pp.32-35
Arslangündoğdu Z., Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'Nin Önemli Av Hayvanları", Türk Kültüründe Av Uluslararası Sempozyumu, TÜRKİYE, 15-16 Kasım 2006, pp.41-44
Mol T., Küçükosmanoğlu A., Keten A., "Su Kaynaklarının Devamlılığında Ormanların Yeri Ve Önemi", 1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, TÜRKİYE, 1-4 Kasım 2006, pp.556-562
Mol T., Küçükosmanoğlu A., Beşkardeş V., "Av Turizmi Ve Ormancılık Bakımından Önemi", 1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, TÜRKİYE, 1-4 Kasım 2006, pp.547-554
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Sürdürülebilir Yaban Hayatında Eğitimin Yeri Ve Önemi", 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-24 Mart 2005, cilt.4, ss.1524-1528
Küçükosmanoğlu A., Arslangündoğdu Z., "Ölüdeniz Bölgesi Biyoçeşitlilik Ve Ekoturizm ", Ölüdeniz Lagünü Sürdürülebilir Yönetim Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 27-28 Ekim 2005, ss.112-123
Küçükosmanoğlu A., Mol T., "Ormanların Çevre Sorunlarını Önleme Fonksiyonu", 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-24 Mart 2005, cilt.2, ss.364-371
Öymen R.T., Küçükosmanoğlu A., "Thaumetoğoea Pityocampa (Den. And Schiff.)Ile Biyolojik, Kimyasal Ve Fiziksel Savaşın Populasyon Üzerindeki Etkileri", Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 24-25 Nisan 2002, ss.152-157
Küçükosmanoğlu A., Arslangündoğdu Z., "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'Nde Çam Keseböceğine Karşı Feromon Denemeleri", Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 24-25 Nisan 2002, ss.60-66
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Ülkemizde Thaumetopoea Pityocampa (Den.And Schiff.)'Ya Karşı Savaş Metodları", Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 24-25 Nisan 2002, ss.135-147
Küçükosmanoğlu A., Hakyemez A., "İnsan Ve Çevre Sağlığı Yönünden Ormsnların Önemi Ve Korunmaları", Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-7 Haziran 1998, ss.204-212
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınlarıyla Savaşta Organizasyonun Yeri Ve Önemi", Beşinci Uluslararası Yanma Sempozyumu, TÜRKİYE, 21-23 Temmuz 1997, pp.75-79
Küçükosmanoğlu A., "Su Kaynaklarının Korunması-Orman Yangınları İlişkisi", Su Kaynaklarının Korunması ve İşletilmesi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-3 Haziran 1997, ss.65-72
Küçükosmanoğlu A., Kanat M., "The Distribution Of Snow And Avalanche Damage In The Turkish Forest According To Regions And Necessary Measwes To Be Taken", Proceedings of the XI. World Forestry Congress, TÜRKİYE, 13-22 Ekim 1997, vol.2
Mol T., Bilgili E., Küçükosmanoğlu A., "Forest Fires In Global Environment And Changing Attitudes Toward Fire", Proceedings of the XI. World Forestry Congress, TÜRKİYE, 13-22 Ekim 1997, vol.1, pp.214-222
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Forest Fires In Turkey", Proceedings of the XI. World Forestry Congress, TÜRKİYE, 13-22 Ekim 1997, vol.1
Akyüz Y.F., Küçükosmanoğlu A., "Applicattion Of Gis For Fire-Damaged Area In Izmir", Proceedings of the XI. World Forestry Congress, TÜRKİYE, 13-22 Ekim 1997, vol.1
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınlarıyla Savaşta Can Güvenliği Ve Yangından Korunma", 1. Uluslararası Yangın ve Güvenlik Konferansı ve Sergisi, TÜRKİYE, 20-21 Mayıs 1996, pp.36-38
Akyüz Y.F., Küçükosmanoğlu A., "Studies On Fire-Damaged Area In Turkey For Gis Application", XVIII ISPRS-CONRESS, International Society for Phatogrammetry and Remote Sensing, AVUSTURYA, 12-18 Temmuz 1996, pp.45-49
Bozkuş H.F., Küçükosmanoğlu A., "Erbaa Ve Niksar Yöresi Sedir (Cedrus Libani A. Rich.) Meşcerelerinin Çok Yönlü Korunması Ve Geliştirilmesi İmkanları", 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 23-25 Ekim 1995, ss.36-38
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınlarının Önlenmesinde Halkın Eğitimi", 1. Ormancılık Şurası, ANKARA, TÜRKİYE, 1-5 Ekim 1993, cilt.2, no.6, ss.205-211
Baş R., Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınlarında Yasal Düzenlemelerin Uygulanması", 1. Ormancılık Şurası, ANKARA, TÜRKİYE, 1-5 Ekim 1993, cilt.2, no.6, ss.36-42
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Avcılığın Düzenlenmesinde Yasal İmkanlar", 1. Ormancılık Şurası, ANKARA, TÜRKİYE, 1-5 Ekim 1993, cilt.2, no.6, ss.112-120
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "İstanbul'Un Rekrealtif İhtiyaçları Yönünden Çevre Ormanlarının Durumu Ve Korunması", 1. Ormancılık Şurası, ANKARA, TÜRKİYE, 1-5 Ekim 1993, cilt.6, no.3, ss.638-649
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye Orman Yangınlarının Akdeniz Ülkeleriyle Karşılaştırılması", 1. Ormancılık Şurası, ANKARA, TÜRKİYE, 1-5 Ekim 1993, cilt.2, no.6, ss.212-223
Küçükosmanoğlu A., "Kızılçam (Pinus Brutia) Ormanlarında Yangınlara Karşı Alınması Gereken Önlemler ", Uluslararası Kızılçam Sempozyumu , TÜRKİYE, 20-21 Ekim 1993, pp.447-454
Küçükosmanoğlu A., "İnsan Sağlığı, Sanayileşme Ve Ormanlar", Türk Devletleri Arasında 1. İlmi İşbirliği Konferansı , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 22-24 Haziran 1992, pp.366-376
Küçükosmanoğlu A., "Büyük Yangınları Söndürmede Sevk Ve İdarenin Ana Prensip Ve Yöntemleri", Orman Yangınlarının Sevk ve İdaresi Semineri, ANKARA, TÜRKİYE, 14-17 Mayıs 1992, ss.25-36
Selmi E., Küçükosmanoğlu A., "Küçük Ve Büyük Yangınşların Tanımı", Orman Yangınlarının Sevk ve İdaresi Semineri, MUĞLA, TÜRKİYE, 14-17 Mayıs 1992, ss.9-13
Küçükosmanoğlu A., "Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Orman Yangınları Açısından Dikkate Alınması Gereken Esaslar", Ormancılığımızda Amenajmanın Dünü, Bugünü ve Geleceğine ilişkin görüşme , ANKARA, TÜRKİYE, 16-19 Kasım 1992, ss.315-327
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'De Yapraklı Ağaçlarda Zarar Yapan Kelebekler", Ormanlarda Biyolojik Mücadele Sempozyumu, BOLU, TÜRKİYE, 20-23 Eylül 1990, ss.1-4
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Cedrus Libani A. Rich'Lerde Zarar Yapan Coccoidea (Homoptera)Türleri", The International Cedar Symposium, TÜRKİYE, 22-27 Ekim 1990, no.59, pp.664-671
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "The Harmful Coccoidea (Homoptera) Species On Cedrus Libani A. Rich Trees", The International Cedar Symposium, TÜRKİYE, 22-27 Ekim 1990, no.59, pp.672-679
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Küçük Ve Orta Büyüklükteki Yangınlarda Yapı Ve Organizasyon", Orman Yangınlarıyla Savaş Semineri, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Mart-2 Nisan 1989, cilt.671, no.28, ss.266-271
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'De Çıkan Büyük Yangınları Ve Bunları Etkileyen Ana Faktörler", Orman Yangınlarıyla Savaş Semineri, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Mart-2 Nisan 1989, cilt.671, no.28, ss.93-101
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'De Çıkan Büyük Yagınların Yangın Sonrası Sorunları", Orman Yangınlarıyla Savaş Semineri, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Mart-2 Nisan 1989, cilt.671, no.28, ss.150-157
Göker Y., Küçükosmanoğlu A., "Yangın Söndürmede Kullanılan El Aletleri", Orman Yangınlarıyla Savaş Semineri, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Mart-2 Nisan 1989, cilt.671, no.28, ss.93-101
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Ormanda Yanıcı Maddelerin Tutuşması", Orman Yangınlarıyla Savaş Semineri, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Mart-2 Nisan 1989, cilt.671, no.28, ss.42-55
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'De Çıkan Büyük Yangınların Yangın Sonrası Sorunları", Orman Yangınlarıyla Savaş Semineri, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Mart-2 Nisan 1989, cilt.28, ss.150-157
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Büyük Yangınlarda Organizasyon", Orman Yangınlarıyla Savaş Semineri, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Mart-2 Nisan 1989, cilt.671, no.28, ss.272-276
Mol T., Selmi E., Küçükosmanoğlu A., "Yangın Davranışlarıyla Çevre İlişkileri", Orman Yangınlarıyla Savaş Semineri, ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Mart-2 Nisan 1989, cilt.671, no.28, ss.5-9
Küçükosmanoğlu A., "Büyük Orman Yangınlarını Elimine Etmede Yanıcı Maddenin Düzenlenmesi", Türkiye Ormanlarını Yangından Koruma Semineri, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-8 Mayıs 1987, cilt.672, no.29, ss.180-184
Zati E., Küçükosmanoğlu A., "Askeri Birliklerin Eğitimi", Türkiye Ormanlarını Yangından Koruma Semineri, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-8 Mayıs 1987, cilt.672, no.29, ss.261-264
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınlarının Sınıflandırılması", Türkiye Ormanlarını Yangından Koruma Semineri, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-8 Mayıs 1987, cilt.672, no.29, ss.52-56
Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Yangından Korunmanın Pernsip Ve Yöntemleri", Türkiye Ormanlarını Yangından Koruma Semineri, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-8 Mayıs 1987, cilt.672, no.29, ss.232-236
Çanakçıoğlu H., Mol T., Küçükosmanoğlu A., "Sabit Gözetleme Noktalarının Tespitinde Aşama Ve Geleceğe Ait Düşünceler", Türkiye Ormanlarını Yangından Koruma Semineri, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-8 Mayıs 1987, cilt.672, no.29, ss.297-303
Çanakçıoğlu H., Küçükosmanoğlu A., "The Importance Of Fuel Management For Eliminating The Large Forest Fires", Seminar on Methods and Equipment for The Prevention of Forest Fires, ISPANYA, 30 Eylül- 4 Ekim 1986, pp.50-55
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Arslangündoğdu Z., Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'Nin Önemli Av Hayvanları", Av ve Avcılık Kitabı, Niskal Gürsoy E., Altun Oytun H., Ed., Kitapevi, İstanbul, ss.149-175-, 2009
Küçükosmanoğlu A., Arslangündoğdu Z., "Ölüdeniz Ve Ekoturizm", Türk Deniz Araştırma Vakfı Yayını, İSTANBUL, 2003
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye Ormanlarında Çıkan Yangınların Sınıflandırılması Ile Büyük Yangınların Çıkma Ve Gelişme Nedenleri", Orman Genel Müdürlüğü Matbaası, ANKARA, 1987
Eron Z., Küçükosmanoğlu A., Aydın S., "Orman Yangını", Orman Genel Müdürlüğü Matbaası, ANKARA, 1986
DİĞER YAYINLAR
Ayberk H., Küçükosmanoğlu A., "Hayvanlarda Davranış Ve Beden Dili", Teknik Rapor, ss.80-83, 2009
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınlarının Ülkemizdeki Seyri", Diger, ss.35-39, 2006
Küçükosmanoğlu A., "Ormanlar Sevgi Bekliyor", Diger, ss.1-2, 2004
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınlarının Önlenmesinde Yasal Düzenlemelerin Yeri Ve Önemi", Diger, ss.16-20, 1998
Küçükosmanoğlu A., "Yangınlar Önlenebilir Mi?", Diger, ss.38-45, 1998
Küçükosmanoğlu A., "Büyük Orman Yangınları", Diger, ss.26-28, 1997
Küçükosmanoğlu A., "Ahşap Malzemenin Yanma Özelliği Ve Binalarda Yangın Güvenliği", Diger, ss.30-34, 1997
Küçükosmanoğlu A., "Yangın Sezonuna Girmeden Orman Yangınlarında Alınması Gereken Önlemler", Diger, ss.14-15, 1997
Küçükosmanoğlu A., "Ülkemiz Orman Yangınları Koruma Organizasyonu", Diger, ss.18-19, 1996
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınları Konusunda Günümüze Kadar Yapılanlar", Diger, ss.10-11, 1994
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye'De Orman Yangınlarının Önlenmesinde Eğitimin Yeri Ve Önemi", Diger, ss.16-20, 1994
Küçükosmanoğlu A., "Türkiye Orman Yangınları-Yasal Düzenlemeler", Diger, ss.33-37, 1994
Baş R., Küçükosmanoğlu A., "Ülkemiz Ve Orman Yangınları", Diger, ss.16-21, 1993
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınları", Diger, ss.24-25, 1988
Küçükosmanoğlu A., "Orman Yangınlarının Önlenmesinde Halkın Eğitimi", Diger, ss.9-10, 1988
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi