İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayacan E., Ulutürk Akman S., Bektaş H., Tiraşoğlu M., "Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Universities", Journal of Applied Research in Finance and Economics, vol.2, pp.8-17, 2016 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol.37, pp.217-232, 2015 (Link)
Bektaş H., Akman S., "Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik Ve Geçerlilik Analizi", Ekonometri ve İstatistik Dergisi, pp.116-133, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Akman S., "2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyat İndeksine İlişkin Düşünceler", MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, cilt.51, ss.1-32, 2008
Akman S., "İstanbul’A Göç Eden Birinci Ve İkinci Nesil Göçmenler Arasındaki Ekonomik Sosyal Ve Kültürel Yaşam Açısından Farlılık Olup Olmadığına İlişkin Bir İnceleme", MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, cilt.49, ss.53-99, 2006
Akman S., "Tüketicilerin Fiyat Bilinci Üzerinde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Bir İnceleme ", MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, cilt.46, ss.129-147, 2004
Akman S., "Süpermarket Alışverişlerinde Tüketicilerin Fiyat Bilinci", MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, cilt.45, ss.55-76, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLERİ", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2016, pp.1-5
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "Öğrencilerin Bakış Açışıyla Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: İstanbul Üniversitesi Örneği", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2015, pp.0-0
Ulutürk Akman S., Yılmaz S., "An Evaluation On The Competitiveness Of Turkish Automotive Indeustry", The International Summit of Istanbul Economists, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-10 Ekim 2012, vol.4, no.1, pp.421-440
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şeker M., Akman S., Saldanli A., Bektaş H., "İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi - İhracat İstihdam İnovasyon Boyutlarıyla -", İstanbul Kalkınma Ajansı - Şubat Basım, İSTANBUL, 2014
Şeker M., İncekara A., Altuğ E.F., Akman S., Saldanli A., Bektaş H., Şişmanoğlu E., "İstanbul'Da Yatırım Ortamı, Tüketim Eğilimleri Ve Talep Potansiyeli Araştırması", İstanbul Kalkınma Ajansı - Şubat Basım, İSTANBUL, 2014
DİĞER YAYINLAR
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2016 Şubat Ayı Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.1-6, 2016 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2016 Ocak Ayı Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.1-6, 2016 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2016 Mart Ayı Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.1-6, 2016 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "SPSS ile Veri Analizi", Ders Notu, ss.78, 2016
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "İFESAM Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.1-6, 2015 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2015 Ekim Ayı Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.6, 2015 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2015 Kasım Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-6, 2015 (Link)
Akman S., Bektaş H., "2014 Mart Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-5, 2014 (Link)
Akman S., Bektaş H., "2014 Haziran Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-7, 2014 (Link)
Akman S., Bektaş H., "2014 Mayıs Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-6, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi