İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Emine AKALIN URUŞAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eczacılık Fakültesi
Bölüm : Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 13578
Faks : +90 212 4400275
E Posta Adresi : akalineistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/akaline/
Ofis : Eczacılık Fakültesi C Blok 2. Kat
Posta Adresi : Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim dalı, Beyazıt İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik, 1993-1999
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik, 1991-1993
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, , 1985-1990
Yaptığı Tezler
Doktora, "Akalın E. Batı Anadolu’da Yetişen Ferulago Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Botanik Temmuz, 1999.
Yüksek Lisans, "Akalın E. Tekirdağ İlinde Ilaç Ve Gıda Olarak Kullanılan Yabani Bitkiler ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Botanik Mayıs, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TSE, 2012
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Teknik Eğitimi, TSE, 2012
Eğiticilerin Eğitimi, İÜ Eğitim Fakültesi, 2012
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TSE, 2012
Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, TSE, 2012
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi, TSE, 2012
Araştırma Alanları
Eczacılık Temel Bilimleri
Farmakognozi
Sistematik Botanik
Bitki Anatomisi
Tıbbi Bitkiler
Etnobotanik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Farmakognozi ve Farmasötik Botanik
Bitki Sistematiği
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Biodiversity Conservation
Plant Sciences
Anatomy & Morphology
Pharmacology & Pharmacy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2006 - 2013
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2000 - 2006
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 1999 - 2000
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 1991 - 1999
Mesleki ve İdari Deneyimler
EUKMOS Üyesi, Sağlık Bakanlığı , , 01.08.2017 - Devam Ediyor
EUKMOS Üyesi, Sağlık Bakanlığı , , 01.08.2017 - Devam Ediyor
İÜ Eczacılık Fakültesi Fitofarmasi Uzmanlık Alanı Program Yöneticisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 02.01.2017 - Devam Ediyor
Etik Kurul Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, , 23.03.2016 - Devam Ediyor
Dekan, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜ Eczacılık Fakültesi, , 17.03.2016 - 27.01.2017
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 07.01.2015 - 17.02.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 01.01.2014 - Devam Ediyor
Eczacılık Fakültesi Dekan Danışmanlığı , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 03.06.2012 - 27.03.2016
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Komisyonu Üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 04.07.2011 - Devam Ediyor
Müdür Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 03.07.2011 - 27.03.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 07.01.2007 - 27.01.2017
Verdiği Dersler
Etnobotanik, Lisans, 2012-2013
BİTKİ ANATOMİSİNE GİRİŞ , Yüksek Lisans, 2012-2013
BİTKİ TANISI I, Yüksek Lisans, 2012-2013
BİTKİ TANISI I, Yüksek Lisans, 2011-2012
Etnobotanik, Lisans, 2011-2012
Farmasötik Botanik, Lisans, 2011-2012
BİTKİ ANATOMİSİNE GİRİŞ , Yüksek Lisans, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Doktora, G.Ecevit Genç, "Türkiye’nin Batısında ve Doğusunda Yetişen Eryngium Türleri Üzerinde Etnobotanik Araştırmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, Y.Yeşil, "Kürecik (Malatya/Akçadağ) bucağında etnobotanik bir çalışma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora Tez savunma, İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2013
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., Akpulat A., Vural C., "Fruit morphology of the genus Pimpinella (Apiaceae) in Turkey", ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID, vol.75, pp.62-72, 2018 (Link)
Özsoy N., , Şerbetçi T., Kültür Ş., Akalin Uruşak E., "Antioxidant, anti-inflammatory, acetylcholinesterase and thioredoxin reductase inhibitory activities of nine selected Turkish medicinal plants", INDİAN JOURNAL OF TRADİTİONAL KNOWLEDGE, vol.16, pp.553-561, 2017
Yeşil Y., Yıldırım H., Akalin Uruşak E., Pirhan A.F., Altıoğlu Y., "Pimpinella enguezekensis (Apiaceae), a new species from East Anatolia Region (Turkey)", PHYTOTAXA, vol.289, pp.237-246, 2016 (Link)
Akalin Uruşak E., Yeşil Y., Akpulat A. , "Fruit anatomy of the Turkish Pimpinella species", FLORA, vol.223, pp.62-73, 2016 (Link)
Akalin Uruşak E., Özhatay F.N., Güler N., Ersoy H., Başak N., Yeşil Y., et al., "The flora of Yi{dotless}ldi{dotless}z Mountains (Ki{dotless}rklareli) Biosphere Project area", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.37, pp.225-269, 2013
Akalin Uruşak E., Özhatay F.N., Güler N., Ersoy H., Başak N., Yeşil Y., et al.,"The flora of Yi{dotless}ldi{dotless}z Mountains (Ki{dotless}rklareli) Biosphere Project area", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.37, pp.225-269, 2013
Akalin Uruşak E., "Akalın Uruşak, E., Kızılarslan, Ç. Fruit Anatomy Of Some Ferulago (Apiaceae) Species In Turkey.", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, no.3, pp.434-445, 2013 (Link)
Kızılarslan Ç., Akalin Uruşak E., "Reports (1759-1760) In Kamari G, Blanché C, Siljak-Yakovlev S (Eds.) Mediterranean Chromosome Number Reports-22.", Fl. Medit., pp.211-232, 2012
Akalin Uruşak E., Özhatay F.N., Güler N. , Ersoy H., Başak N., Yeşil Y. , Oral D. , Demirci S., "The Flora Of Yildiz Mountains (Kirklareli) Biosphere Project Area", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.37, pp.225-269, 2012
Akalin Uruşak E., Kızılarslan Ç., "Fruit Anatomy Of Some Ferulago (Apiaceae) Species In Turkey", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.37, pp.434-445, 2012 (Link)
Akalin Uruşak E., Akpulat A., "Rhabdosciadium Urusakii Sp Nov (Apiaceae) From East Anatolia (Turkey)", NORDIC JOURNAL OF BOTANY, vol.30, pp.560-564, 2012 (Abstract)
"A New Species Of Eryngium (Apiaceae, Saniculoideae) From Turkey: Eryngium Babadaghensis", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.36, pp.1-8, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Özhatay F.N., Koçyiğit M., Akalin Uruşak E., "One More Allium Species For The Turkish Flora: Allium Saxatile", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.36, pp.644-649, 2012
Akpulat A., Akalin Uruşak E., "Peucedanum Ozhatayiorum (Apiaceae), A New Species From Ne Turkey. ", ANNALES BOTANICI FENNICI, vol.47, 2010
Alkhatib R., Hennebelle T., Roumy V., Sahpaz S., Süzgeç S., Akalin Uruşak E., Meriçli A.H., Bailleul F. , "Coumarins, Caffeoyl Derivatives And A Monoterpenoid Glycoside From Ferulago Asparagifolia. ", BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, vol.37, pp.230-233, 2009
Akkemik Ü., Akalin Uruşak E., Özhatay F.N., "Ranunculus Anatolicus Sp. Nov. (Ranunculaceae) From Northeast Turkey. ", NORDIC JOURNAL OF BOTANY, vol.25, pp.311-314, 2007
Pimenov M., Akalin Uruşak E., Kljuykov E., "Prangos Ilanae (Umbelliferae), A New Species From Western Turkey. ", CANDOLLEA, vol.60, pp.379-385, 2005
Akalin Uruşak E., Pimenov M., "Ferulago Trojana (Umbelliferae), A New Species From Western Turkey.", BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, vol.146, pp.499-504, 2004
Başer K.H.C., Demirci B., Özek T., Akalin Uruşak E., Özhatay F.N., "Micro-Distilled Volatile Compounds From Ferulago Species Growing In Western Turkey. ", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.40, pp.466-471, 2002
Özhatay F.N., Akalin Uruşak E., "A New Species Of Ferulago W. Koch (Umbelliferae) From North-West Turkey.", BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, vol.133, pp.353-342, 2000
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tuncay H.O., Olcay B., Akalin Uruşak E., "Comparative morphology and fruit anatomy of Ferula szowitsiana DC. and Ferula caspica M.Bieb.", JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY, vol.23, pp.577-583, 2019 (Link)
Tan N., Yazici Tütüniş S., , Alim G.Ö., Ekinci M. , Akalin E., et al.,"Adaçayı Yaprağı, Kara Şalba, Türk Farmakope Dergisi", Türk Farmakope Dergisi, ss.43-44, 2018
Tuncay H.O., Akalin Uruşak E., "Endemism in Istanbul plants", European Journal of Biology, no.1, pp.38-41, 2018 (Link)
Kızılarslan Hançer Ç., Akalin Uruşak E., "Apiaceae Familyası Meyve Anatomisindeki “Vitta” Terimi ve Yerleşimleri", Avrasya Terim Dergisi, cilt.5, ss.19-24, 2017 (Link)
Süzgeç Selçuk S., Özsoy N., Özbek Çelik B., Akalin Uruşak E., "Antioxidant and Antimicrobial Activity of Ferulago trojana E. Akalın & Pimenov", pharmacy, cilt.47, ss.1-5, 2017
Kızılarslan Hançer Ç., Akalin Uruşak E., "Term of “Vitta” and Their Localization in Fruit Anatomy of Apiaceae Family", Avrasya Terim Dergisi, cilt.5, ss.19-24, 2017 (Link)
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "Fodder, Veterinary and Miscellaneous Useful Plants in Kürecik (Malatya Eastern Turkey)", Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, cilt.46, ss.60-72, 2016
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "Comparative morphological and anatomical characteristics of the species known as lemongrass (limonotu): Melissa officinalis L., Cymbopogon citratus (DC) Stapf. and Aloysia citriodora Palau.", Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, cilt.45, ss.29-37, 2015
Yeşil Y. , Akalin Uruşak E., "Comparative morphological and anatomical characteristics of the species known as lemongrass (limonotu): Melissa officinalis L., Cymbopogon citratus (DC) Stapf. and Aloysia citriodora Palau.", Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, cilt.45, ss.29-37, 2015
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "A Morphological and Anatomical Study of Lecokia cretica (Apiaceae)", Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, cilt.44, ss.201-206, 2014
Yeşil Y., Özhatay F.N., Akalin Uruşak E., "The genus Armeria (Plumbaginaceae) in Turkey", Phytologia Balcanica, vol.20, pp.23-32, 2014
Özhatay F.N., Akalin Uruşak E., Güler N. , Ersoy H., Yeşil Y. , Demirci S., "Floristic Richness And Conservation Priority Sites In The Northwest Of European Turkey: Mt Yıldız-Kırklareli.", Phytologia Balcanica, vol.19, pp.77-88, 2013 (Link)
Ecevit Genç G., Akalin Uruşak E., "Comparison Between Two Eryngium From Turkey: E. Heldreichii And E. Davisii. Bocconea.", Bocconea, vol.24, pp.243-247, 2012 (Link)
"The Use Of Wild Edible Plants In Kürecik (Akçadağ/Malatya)", Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, ss.90-103, 2011 (Özet) (Abstract)
"Folk Medicinal Plants In Kürecik Area (Akçadağ/Malatya).", Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, no.3, ss.207-220, 2009 (Özet) (Abstract)
"The Plants Of Using For Dye In Kürecik (Akçadağ/Malatya), Eastern Anatolia Of Turkey", Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul, ss.117-124, 2008 (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Eruçar F.M., Yilmaz Özden T., Yazici Tütüniş S., Akalin Uruşak E., Tan N., Miski M., "Acethylcholine And Butyrylcholine Esterase Inhibitory Activity Of Prangos turcica Fruits", 12th ISOPS, 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2018, pp.157-157
Tuncay H.O., Akalin Uruşak E., "Endemism in İstanbul Plants", 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2018, pp.134-134 (Link)
Eruçar F.M., Yilmaz Özden T., Yazici Tütüniş S., Akalin Uruşak E., Tan N., Miski M., "Acethylcholine and butyrylcholine esterase inhibitory activity of Prangos turcica fruits.", 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2018, pp.1-1
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., " Morphological and Anatomical Investigations of Pimpinella cypria Boiss. (Apiaceae) ", 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS), ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.317-317
Özcan T., Akalin Uruşak E., Akpulat A., Downie S., "Chloroplast DNA evidence for phylogenetic investigation of Turkish Pimpinella species", IX Apiales Symposium, Guangzhou, ÇIN HALK CUM., 31 Temmuz - 2 Ağustos 2017, pp.1-1
Özcan T., Akalin Uruşak E., Akpulat A., Downie S., "Phylogenetic relationships of Bupleurum (Apiaceae) species growing in Turkey", IX Apiales Symposium, Guangzhou, ÇIN HALK CUM., 31 Temmuz - 2 Ağustos 2017, pp.1-1
, Tan N., Tan E., Akalin Uruşak E., Uzun M., "Antimicrobial Activity of Various Extracts From Salvia chionantha", International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.1-1
Kızılarslan Hançer Ç., Ecevit Genç G., Akpulat A., Akalin Uruşak E., "Anatomic and micromorphological characteristics of Bupleurum dichotomum, B. eginense, B. koechelii and B. lycaonicum from Turkey", IX Apiales Symposium, Guangzhou, ÇIN HALK CUM., 31 Temmuz - 2 Ağustos 2017, pp.1-1
Akalin Uruşak E., Akpulat A., Vural C., "Pollen morphology and its relationship to taxonomy of the genus Peucedanum (Apiaceae)", XV Optima Meeting, Montpellier, FRANSA, 6-11 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.171-171
Günaydin B., Süzgeç S. , Özbek Çelik B., Akalin Uruşak E., "Endemik Ferulago longistylis Boiss. Bitkisinin Antioksidan ve AntimikrobiyalAktivitelerinin Gncelenmesi Günaydın B., Süzgeç Selçuk S., Özbek Çelik B., Akalın Uruşak E.", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı BİHAT2016, TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1 (Link)
Süzgeç S. , Özsoy N., Özbek Çelik B., Akalin Uruşak E., "Ferulago trojana E. Akalın & Pimenov Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı BİHAT2016, TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1 (Link)
Dikpınar T., Süzgeç S. , Özbek Çelik B., Akalin Uruşak E., "Ferulago trachycarpa Boiss. Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı BİHAT2016, TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1 (Link)
Polat E., Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "Türkiye'de Geleneksel Kahveler", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, ss.190-190
Gürdal M.B., Yeşil Y., Akalin Uruşak E., Tan N., "Salvia Potentillia ve Salvia nydeggeri Türlerinin Anatomik Özellikleri", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, ss.177-177
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., Akpulat A., Vural C., "Fruit micro-morphology of genus Pimpinella (Apiaceae) in Turkey", XV Optima Meeting, Montpellier, FRANSA, 6-11 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.173-173
Yazici Tütüniş S., Bilgin M., Tan N., Akalin Uruşak E., Tan E., " Antibacterial Activity of Salvia Species from Turkey", 47th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2016), Nice, FRANSA, 11-14 Eylül 2016, pp.74-74
Akalin Uruşak E., Gürdal M.B., "Endangered Medicinal Plants In Turkey And Conservation Strategies", XV Optima Meeting, Montpellier, FRANSA, 6-11 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.163-163
Gürdal M.B., Özhatay F.N., Akalin Uruşak E., Karslıgil M.Y., "ISTE 70 yaşında ve dijital ortamda", 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 2015, ss.9-9
Akalin Uruşak E., "Türkiye’de Pimpinella (Umbelliferae/Apiaceae) Cinsi", 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 2015, ss.10-10
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., Akpulat A., "Anatomical Features of The Turkish Pimpinella species. ", VIII.International Apiales Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ağustos 2014, pp.88-88
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "Limonotu olarak BilineN Melissa officinalis L., Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf. ve Aloysia citriodora Palae. Türlerinin Karşılaştırmalı Morfolojik ve Anatomik Özellikleri. ", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, ss.125-125
Süzgec-Selcuk S., Özsoy N., Akalin Uruşak E., "Antioxidant activity of Ferulago humulis Boiss. growing in Turkey", Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2014, ss.PP 169-PP 169
Ecevit Genç G., Akalin Uruşak E., Kızılarslan Ç., "Fruit Micromorphology Of Turgenia Hoffm, Caucalis L. and Turgeniopsis Boiss. In Turkey", 8th International Apiales Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ağustos 2014, ss.77-77
Akalin Uruşak E., Akpulat A., Yeşil Y., Özcan T., Kızılarslan Hançer Ç., "The Genus Pimpinella In Turkey.", The 8th International Symposium on the Apiales, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Ağustos 2014, pp.48-48 (Abstract)
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "A morphological and anatomical study of Lecokia cretica (Lam.) DC. (Apioideae-Symrnieae)", VIII.International Apiales Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ağustos 2014, pp.87-87
Akalin Uruşak E., "Why Yıldız Mountains (Northwest Turkey) Have To Be Reserve Area?", The Syposium of 8th Plant Life of South West Asia, Edinburgh, INGILTERE, 1-5 Temmuz 2013, pp.13-13
Şerbetçi T., Karioti A. , Akalin Uruşak E., Bilia A.R., "Hplc-Dad/Esi-Ms Analyses Of Aqueous Preparations From Stachys Thirkei K. Koch And Quantification Of Major Phenolic Components.", International Congress on Natural Products Research, Planta Med, ABD, 28 Temmuz-1 Ağustos, vol.78, no.11
"Comparison Between Two Eryngium From Turkey: E. Heldreichii And E. Davisii. ", XIII. Optima Meeting, TÜRKİYE, 22-27 Mart 2010, vol.24, pp.243-247 (Link) (Abstract)
Akalin Uruşak E., Yeşil Y., Demirci S., Özhatay F.N., "Represented Rare Habitats and Species of Yıldız Mountain Biosphere Project Area", 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), İÇEL, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2010, ss.130-130
Akalin Uruşak E., Demirci S. , Yeşil Y., Özhatay F.N., "The Field of wild plants and fungi that have economic value of Yıldız Mountain Biosphere Project", 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), İÇEL, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2010, ss.131-131
"The Fruit Anatomy Of Some Eryngium Taxa From Turkey", 5th Balkan Botanical Congress, SIRBISTAN, 7-11 Eylül 2009, pp.20-21
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "Etnobotanikte Kozmetik Amaçla Kullanılan Bitkiler", 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2008, ss.37-37
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "27th Meeting of Dyes in History and Archaeology Istanbul", The Plants Of Using For Dye In Kürecik (Akçadağ / Malatya), Eastern Anatolia Of Turkey. , İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2008, pp.49-49
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "An Ethnobotanical study in Kürecik (Malatya/Akçadağ) East Anatolia; Foods, dyes, toys and etc.", International Symposium 7th Plant Life of South West Asia, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2007, pp.164-164
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "Usage of endemic plants in Kürecik (Malatya/Akçadağ).", 7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, ss.234-234
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "Plants used in folk medicine in Kürecik (Malatya/Akçadağ).", 17. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), İZMİR, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2007, ss.19-19
Yeşil Y., Akalin Uruşak E., "Akçadağ (Malatya) İlçesinde Boya Amacıyla Kullanılan Bitkiler. ", XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2006, ss.51-51
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akalin Uruşak E., Akev N., Erginer Y., Güzeldemirci N., Toker S., Kolak U., et al.,"EczÇEP- Eczacılık fakülteleri Müfredat Detay Çalışması", Kapitta Yayıncılık , ANKARA, 2017 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"ISTE Bilgi Sisteminin İnternet Ortamına Entegrasyonu", BAP Diğer, 33356 , Araştırmacı, 2016
"Yıldız Dağlarında Doğal Kaynakların Ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Ve Sürdürülebilir Gelişmesi Projesi", AB Destekli Diğer Projeler, 125289/D/Ser/Tr, Araştırmacı, 2010
"Türkiye'de Yayılış Gösteren Pimpinella L. (Apiaceae/Umbelliferae) Cinsinin Revizyonu Ve Bu Cinse Ait Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 4821, Yönetici, 2014
"Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması", TÜBITAK Projesi, 110G007, Araştırmacı, 2014
"Bupleurum genusunun Türkiye Revizyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, EĞT-023, Proje Ekibinde Üye, 2015
"ISTE Bilgi Sisteminin İnternet Ortamına Entegrasyonu", BAP Diğer, 33356 , Yönetici, 2016
"Important Plant Areas in the BTC Pipeline Regions-Turkey ", Bilimsel Araştırma Projesi, G-03-Btc/Ank-0050, Proje Ekibinde Üye, 2005
"Orta ve Batı Toroslar’da Yetişen Ferulago Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar ", Bilimsel Araştırma Projesi, 1645/30042001, Yönetici, 2003
"ISTE Bilgi Sistemi", Bilimsel Araştırma Projesi, 16236, Araştırmacı, 2012
"Apiaceae familyasında gıda olarak kullanılan bitkiler", BAP Diğer, 20816, Yönetici, 2012
"Kilyos Kumullarının Doğal Bitki Örtüsünün Belirlenmesi", BAP Diğer, 52131, Araştırmacı, 2017
"Türkiyedeki Pimpinella Cinsinin Mikromorfolojileri (Fruit micromorphology of genus Pimpinella L in Turkey) ", BAP Diğer, BEK-2016-21369, Araştırmacı, 2016
"Türkiye?de Yetişen Pimpinella Türlerinin Moleküler DNA Dizi Analizleri", BAP Diğer, 43784, Yönetici, 2014
"Technical Assistance for Protection and Sustainable Development of Natural Resources and Biodiversity in the Yildiz Mountains in Turkey", AB Destekli Diğer Projeler, EuropeAid/125289/D/SER/TR, Uzman, 2009
"Halk arasında kullanımı olan ve Trakya'da yetişen Apiaceae familyası üyeleri üzerinde farmasötik botanik araştırmalar", BAP Doktora, 27211, Yönetici, 2016
"ISTE Bilgi Sistemi verilerinin Dijital Ortama Aktarılması", BAP Diğer, 46125, Yönetici, 2016
"Endemik Prangos turcica A. Duran, M. Sağıroğlu & H. Duman türü üzerine Farmakognozik Çalışmalar", BAP Diğer, 41374, Araştırmacı, 2017
"Comparison of some chloroplast DNA data for investigation of phylogenetic relationship of Turkish Pimpinella taxa", BAP Diğer, BEK-2017-25853, Yönetici, 2017
"Türkiyede Doğal Olarak Yetişen Ferula rigidula DC Türü Üzerinde Farmasötik Botanik Yönden Araştırmalar", BAP Y.Lisans, TYL-2016-21935, Yönetici, Devam Ediyor
"Salvia potentillifolia ve Salvia nydeggeri türlerinin anatomik özellikleri", BAP Diğer, BEK-2016-22576, Araştırmacı, 2016
"Endangered Medicinal Plants in Turkey and Conservation Strategies", BAP Diğer, BEK-2016-21382, Yönetici, 2016
"Eczacılık Fakültesi Eğitimini Ulusal Eczacılık Eğitimi Çekirdek Programına Uyarlama", BAP Güdümlü, TSG-2016-3759, Yönetici, 2016
"A Rare and Endemic Pimpinella species from Turkey: P. sintenisii H. Wolff", BAP Diğer, 36218, Yönetici, 2014
"TÜRKİYE'NİN BATISINDA VE GÜNEYİNDE YETİŞEN ERYNGIUM TÜRLERİ ÜZERİNDE FARMASÖTİK BOTANİK ARAŞTIRMALAR", BAP Doktora, 2344, Yönetici, 2010
"Anadolu da Yetişen Salvia Türlerinin Antimikrobiyal Aktivite Açısından Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114S734, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Marmara Eczacılık Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.05.2012 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
The 8th International Symposium on the Apiales, İstanbul, Ağustos 2014
8th Plant Life of South West Asia Symposium , Edinburgh, Temmuz 2013
OPTIMA, Palermo, Eylül 2013
13. Congress of the International Society for Ethnopharmacology , Graz, Eylül 2012
Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE), Muğla, Nisan 2012
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Journal of Botany , Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Turkish Journal of Botany , Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Turkish Journal of Botany , Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Etkinlik Organizasyonu
The 8th International Symposium on the Apiales, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ağustos 2014
BİHAT 18, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 300
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 96
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Research Areas :- İÜ Eczacılık Fakültesinin Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmalarında koordinatör olarak yer aldım. - Dekanlar Konseyi tarafından hazırlanan Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP2015) hazırlanmasında aktif olarak görev aldım. İÜ Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) hazırlanmasında ve çıktı odaklı eğitim modelinin oluşturulmasında koordinatör olarak yer aldım. - İÜ Eczacılık Fakültesi Çevre Yönetim Birimin oluşturulmasında kurucu olarak yer aldım. - İÜ Eczacılık Fakültesi Acil Durum Eylem Planında koordinatör olarak yer aldım. - İÜ Eczacılık Fakültesi İngilizce Eczacılık Programının başvuru dosyasının hazırlanmasında yer aldım.    
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi