İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Biçak A., "“Düşünce Prosesinde Zaman Fehminin Yeri (Düşünce Üretiminde Zaman Bilincinin Yer)i”.", Felsefe Sosial-Siyasi Elmlar ( Philosophy and Social- Political Sciences, Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler), ss.56-71, 2016
Biçak A., ""Felsefeyi Kavramak"", Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.11-50, 2016
Biçak A., ""Tarih Metafiziği ve Sorumluluk" ", Sabah Ülkesi Kültür-sanat ve Felsefe Dergisi - Köln, ss.20-23, 2016
İbişi Temelli A., Biçak A., "İlerlemeci Tarih Modelleri Ekseninde Tarihte Anlam Sorunu", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, pp.153-180, 2016
Biçak A., "“Tarih Düşüncesinde Köken ve Süreç” ", Turan Dergisi, ss.1-10, 2014
Biçak A., ""İnsanlık Tarihi Taslağı", Turan Dergisi, ss.1-14, 2014
Biçak A., "Tarih Düşüncesi", Cogito, ss.36-60, 2013
Biçak A., ""Tarih Bilgisi"", Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.11-39, 2013
Biçak A., "Tarih Felsefesinin Türkiye'Deki Seyri", Literatür Dergisi: Türk Felsefe Tarihi Sayısı, cilt.9, ss.231-271, 2011
Biçak A., "Tarihsel Varoluş", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.21-35, 2009
Biçak A., "Düşünür Örneği Olarak Ziya Gökalp", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.100-101, 2008
Biçak A., "Türklerde Evren Tasavvuru Ve Ölüm Anlayışı", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.149-172, 2004
Biçak A., "Modern Devletin Oluşumu Ve Sorunları", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.59-89, 2004
Biçak A., "Hafıza Ve Tarih", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.129-150, 2003
Biçak A., "Kültür, Medeniyet Ve Devlet İlişkileri", Türk Yurdu Dergisi, cilt.18, ss.88-92, 1998
Biçak A., "Homo Economicus Medeniyetine Yaklaşımlar: Francis Fukuyama Ve Teoman Duralı", Türk Yurdu Dergisi, ss.96-106, 1998
Biçak A., "Bilinç Ve Çevre", Türk Yurdu Dergisi, ss.2-8, 1998
Biçak A., "Aristoteles'In Pratik Bilim Anlayışı", Felsefe Arkivi, ss.179-213, 1997
Biçak A., "Platon Ve Hobbes'Da 'Otoriter Devlet'In Gerekçeleri", Felsefe Dünyası Dergisi, ss.47-60, 1996
Biçak A., "Trajedinin Sofizme Etkileri", Lucerna: Klasik Filoloji Dergisi, ss.59-73, 1996
Biçak A., "Tarih Bilinci", Felsefe Dünyası Dergisi, ss.46-58, 1996
Biçak A., "Tarih Biliminde Tarih Bilincinin Yeri", Toplumsal Tarih Dergisi, ss.54-57, 1996
Biçak A., "Kant'In Tarih Anlayışında Tarih Bilincini Yeri", Felsefe Dünyası Dergisi, ss.56-74, 1995
Biçak A., "Sofistlerin Siyaset Anlayışları Ii", Felsefe Dünyası Dergisi, ss.44-59, 1994
Biçak A., "Sofistlerin Siyaset Anlayışları I", Felsefe Dünyası Dergisi, ss.72-80, 1994
Biçak A., "Bilimsel Bilginin Kesinliği", İnsan ve Kainat Dergisi, ss.35-37, 1987
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Biçak A., "", , TÜRKİYE,
Biçak A., ""Kutadgu Bilig’de Yönetim Anlayışının Teorik Temelleri"", Türk Dünya Görüşünün Şah Eseri: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip’in Doğumunun 1000. Yılı Hatırasın Uluslararası Kongre, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.42-61
Biçak A., ""Türkiye’de Tarih Felsefesi Anlayışları"", Felsefede Elli Yıl Doğan Özlem Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-5 Mayıs 2016, ss.125-133
Biçak A., ""Siyaset Düşüncesinin Eleştirisi"", "Türk-İslam Siyasi Düşüncesi:Teşekkül Devrinden 18.yüzyıla", AKSARAY, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, cilt.1, ss.19-36
Biçak A., ""Felsefe Anlayışımızdaki Sorunlar"", Türkiye'de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Mart 2010, cilt.1, ss.67-90
Biçak A., "Kültürel Çerçevesinde Devlet Anlayışı Ve Bektaşilik", I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu , ANKARA, TÜRKİYE, 22-24 Ekim 1998, ss.63-70
Biçak A., "Tarihçi Ve Tarih İlişkileri Çerçevesinde Osman Turan'In Tarih Anlayışı", Prof.Dr. Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri İlmi Toplantısı, ANKARA, TÜRKİYE, 1-4 Aralık 1998, ss.39-52
Biçak A., "Cevdet Paşa'Nın Tarih Bilinci", Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Aralık 1997, ss.17-57
Biçak A., "Yörük Bayramı Üzerine Bir Deneme", Osmanlı Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-2 Mayıs 1997, ss.27-51
Biçak A., "Zihniyetin Yenilenmesi Sorunu", Türkiye 1.Eğitim Felsefesi Kongresi: Bildiriler Müzakereler, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-21, ss.9-21
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Biçak A., ""Devlet Felsefesi Eleştiriler ve Öngörüler"", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Biçak A., ""Türkiye'de Üniversite"", "Dünyada ve Türkiye'de Üniversite", Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal, Ed., Bayburt Üniversitesi Yayınları , Ankara, ss.171-232, 2016
Biçak A., ""Teoman Duralı"", Tanzimat'tan Günümze Türk Düşünürleri: Cumhuriyet'ten Günümüze Bilimsel ve Felsefi Düşünce Temsilcileri. , Süleyman Hayri Bolay, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık , Ankara, ss.2938-2953, 2015
Biçak A., ""Platon'un Tarih Anlayışı"", "Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni" C.2., Bayram li Çetinkaya, Ed., İnsan Yayınları, İstanbul, ss.225-241, 2015 (Link)
Biçak A., "Felsefenin Kuruluşu", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Biçak A., "“İslam Öncesi Türk Evren Tasavvuru”", "Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni" C.1, Bayram Ali Çetinkaya, Ed., İnsan Yayınları, İstanbul, ss.1109-1144, 2015 (Link)
Biçak A., "Tarih Felsefesi", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2015
Biçak A., "Kültür Bilimlerinde Yöntem Sorunu"", "Baykan Sezer'e Armağan", Eğribel, Ertan ve Özcan ,Ufuk , Ed., Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.463-473, 2014
Biçak A., "Tarih Metafiziği", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2014
Biçak A., "Türkiyede Felsefenin Gelişimi Ii", Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, 2013
Biçak A., "Türk Düşüncesi 1 Kökenler", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2013
Biçak A., "Evren Tasavvuru", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2012
Biçak A., "Türkiyede Felsefenin Gelişimi I", Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, 2012
Biçak A., "Evren Tasavvuru", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2012
Biçak A., ""Ziya Gökalp'ın Felsefe Anlayışı"", "Ziya Gökalp" , Korkut Tuna ve İsmail Coşkun. , Ed., T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.331-357, 2011
Biçak A., "Türk Düşüncesi 2 Kaygılar", Dergah Yayınevi, İSTANBUL, 2010
Biçak A., "Türk Düşüncesi 1 Kökenler", Dergah Yayınevi, İSTANBUL, 2009
Biçak A., ""Siyasetnameler ve Siyaset Felsefeleri"", "Teoman Duralı'ya Armağan", Cengiz Çakmak, Ed., Dergah Yayınları, İstanbul, ss.55-81, 2008 (Link)
Biçak A., ""Tarih Düşüncesinin Temelleri"", "Süleyman Hayri Bolay Armanğan Kitabı", Recep Kılıç, Kazım Sarıkavak, Nurten Gökalp, Ed., Gazi Kitabevi , Ankara, ss.205-210, 2005
Biçak A., "Tarih Metafizikleri", Dergah Yayınevi, İSTANBUL, 2005
Biçak A., "The Idea Of State In Pre-Islamic Turkish Thought", The Isis Press, İstanbul, 2004
Biçak A., "Tarih Düşüncesinin Ortaya Çıkışı", Dergah Yayınevi, İSTANBUL, 2004
Biçak A., "Felsefe Ve Tarih", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2004
Biçak A., "Tarih Felsefesinin Oluşumu", Dergah Yayınevi, İSTANBUL, 2004
Biçak A., "Tarih Bilimi", Çantay Yayınları, İSTANBUL, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi