İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1997 - 2007
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1995 - 1996
VERDİĞİ DERSLER
Felsefi Düşüncenin Oluşumu, Lisans, 2012-2013
Değer Felsefesi, Lisans, 2012-2013
Zaman ve Tarih Sorunu, Doktora, 2012-2013
Felsefenin Yeni Sorunları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Klasik Türk Düşüncesi, Lisans, 2012-2013
Tarih Felsefesi, Lisans, 2012-2013
Felsefede Yöntem ve Temellendirme, Yüksek Lisans, 2012-2013
Felsefe Öncesi Düşünüş, Lisans, 2012-2013
Siyaset Felsefesinin İlkeleri, Doktora, 2012-2013
Felsefe Tarihi Metodolojisi I, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Karaböcek, " 19.Yüzyılda Devlet Felsefesi Sorunları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, F.Şenol, "İbni Haldun'da Umran ve Tarih Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Doktora, S.Uslu, "Platon'da Düzen Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, S.Bulutoğlu, "Çağdaş Türk Düşüncesinde Birey Anlayışları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Süzgün, "Çağdaş Bilinç Çalışmalarında Benlik Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Oba, "Kant ve Barış Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Kayar, "Aristoteles'te İlke Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.İbişi Temelli, "Tarih Metafiziğinde Anlam Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Dağtaşoğlu, "Kant'ta Estetik Yargılar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Ö.Bağdatlı, "Siyasetnamelerde Devlet Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.İbişi, "Giambattista Vico'da Tarih Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, E.Kayar, "Aristoteles'te İlke Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, H.Keçeli, "Kant'ta özgürlük ve ödev sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, A.Behçet, "Kant'ın ahlak metafiziğinde özgürlük ve ahlak yasası sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, E.Dağtaşoğlu, "Platon'da Yöntem Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, Ö.Bağdatlı, "Kutadgu Bilig'de devlet ve adalet ilişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, C.Karaböcek, "Modern devlette egemenlik sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, E.Yolsal, "Platon'un siyaset felsefesinde doğruluk kavramı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, C.Karaböcek, "Hegel`de devlet ve akıl ilşkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, M.Omay, "Aristoteles ahlakında mutluluk kavramı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, G.Kanımdan, "Ortega y Gasset'de tarih görüşünün analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, G.Yılmaz, "Kutadgu Bilig`de ve Kutadgu Bilig öncesinde devlet düşüncesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, N.Keser, "Kant ahlakında hak", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, A.Darıcı, "Aristoteles'te Bilgi Sorunu ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Karaaslan, "Aristoteles'te doğa anlayışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Saraçoğlu, "Henri Bergson'da Bilinç ve Zaman Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi