İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bozkurt A., "I. Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devleti’Nde Casusluk Faaliyetleri Ve Güvenlik Algısı (1914-1915)", OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), pp.1-44, 2015
Bozkurt A., "Telegraphs Deciphered By The Government Code And Cypher School (Gccs) During The Negotiation Of Second Round Of The Lausanne Conference (May-June 1923)", ASIA MINOR STUDIES, vol.3, pp.34-59, 2015
Bozkurt A., "Türk Hava Sahasının Belirlenmesi (1914-1923)", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, pp.251-278, 2013
Bozkurt A., "Osmanlı Devleti İle Ermenistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkiler (1918-1920)", OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), pp.19-58, 2013
Bozkurt A., "Başlıca İtilaf Devletleri Ile Ermenistan Arasında İmzalanan Sevr Antlaşması", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.83-102, 2013
Bozkurt A., "Gelibolu Yarımadası’Nda İtilaf Blokuna Ait Harp Mezarlıklarının İnşası Ve Statüsü", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XXVI, pp.57-101, 2012
Bozkurt A., "Mudanya Mütarekesi-Lozan Antlaşması Arası Yunanistan’In Doğu Trakya Stratejisi", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.183-205, 2011
Bozkurt A., "Yunanistan’In İstanbul’U İşgal Planı (1922)", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.133-153, 2011
Bozkurt A., "İngiltere’Nin Çanakkale Boğazı’Na Yapılan Taarruzu Ve Türk Müdafaasını Tahkik Etmek Amacıyla Kurduğu Çanakkale Komitesi(1919)", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.I, ss.179-197, 2011
Bozkurt A., "İtilaf Devletlerinin Türk-Yunan Savaşı’Nda Tarafsızlık İlanı (13 Mayıs 1921)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XXVI, pp.27-53, 2010
Bozkurt A., "Fransa’Nın Osmanlı Devleti’Ndeki Katolikleri Himaye Hakkı Ve Bunun Sona Ermesi", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.123-150, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bozkurt A., "İngiliz Yüksek Komiserliği Ermeni-Rum Şubesi (1919-1922)", 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Ocak 2015, pp.66-66
Bozkurt A., "Casusluk Faaliyetlerine Karşı Osmanlı Devleti’Nin Aldığı Önlemler (1914-1915)", Bir Asrın Ardından Harb-i Umumi" Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2014, ss.11-11
Bozkurt A., "Balkan Savaşlarında Edirne’Yi Kurtarma Harekâtı", 100. Yıldönümünde Balkan Savaşları ve Edirne Sempozyumu , EDİRNE, TÜRKIYE, 15-15 Şubat 2013, pp.135-148
Bozkurt A., "I. Dünya Savaşı Ve Sonrasında Bulgaristan’Dan Göçler Karşısında Osmanlı Devleti’Nin Tutumu", I. Uluslar arası Balkanlar ve Göç Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2012, pp.341-358
Bozkurt A., "Milli Mücadele Döneminde İtilaf Devletleri Ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Arasında Hava Sahası Tartışmaları", Havacılık Tarihi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2012, ss.15-15
Bozkurt A., "Yunanistan’In Edirne'De İşgal Uygulamalarından Örnekler (1920-1922", Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu 4-6 Mayıs 2011 konferansı , EDİRNE, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2011, pp.435-455
Bozkurt A., "Osmanlı Devleti’Nin Üsküp Katolik Kilisesi’Ni Resmen Tanıması", International Balkan Annual Conference (IBAC 2011), SKOPJE, MAKEDONYA, 9-11 Mayıs 2011, pp.38-52
Bozkurt A., "İşgal İstanbul’Unda Fransız-İngiliz İlişkileri", 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 2009, pp.521-532
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bozkurt A., "İtilaf Devletlerinin İstanbul'Da İşgal Yönetimi", Atatürk Araştırma Merkezi, İSTANBUL, 2014
Bozkurt A., "Türk Boğazlarında Uluslararası Kontrol (1918-1936)", İdeal Kültür Yayın, İSTANBUL, 2014
Bozkurt A., "Tevfik İleri Cumhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı", İdil, İSTANBUL, 2012
Bozkurt A., "Düşmanın Şehirdeki Hedefi Milli Mücadele’De Polisler", Paraf, İSTANBUL, 2011