İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bozkurt A., "I. Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devleti’Nde Casusluk Faaliyetleri Ve Güvenlik Algısı (1914-1915)", OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), pp.1-44, 2015
Bozkurt A., "Telegraphs Deciphered By The Government Code And Cypher School (Gccs) During The Negotiation Of Second Round Of The Lausanne Conference (May-June 1923)", ASIA MINOR STUDIES, vol.3, pp.34-59, 2015
Bozkurt A., "Türk Hava Sahasının Belirlenmesi (1914-1923)", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, pp.251-278, 2013
Bozkurt A., "Osmanlı Devleti İle Ermenistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkiler (1918-1920)", OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), pp.19-58, 2013
Bozkurt A., "Başlıca İtilaf Devletleri Ile Ermenistan Arasında İmzalanan Sevr Antlaşması", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.83-102, 2013
Bozkurt A., "Gelibolu Yarımadası’Nda İtilaf Blokuna Ait Harp Mezarlıklarının İnşası Ve Statüsü", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XXVI, pp.57-101, 2012
Bozkurt A., "Mudanya Mütarekesi-Lozan Antlaşması Arası Yunanistan’In Doğu Trakya Stratejisi", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.183-205, 2011
Bozkurt A., "Yunanistan’In İstanbul’U İşgal Planı (1922)", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.133-153, 2011
Bozkurt A., "İngiltere’Nin Çanakkale Boğazı’Na Yapılan Taarruzu Ve Türk Müdafaasını Tahkik Etmek Amacıyla Kurduğu Çanakkale Komitesi(1919)", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.I, ss.179-197, 2011
Bozkurt A., "İtilaf Devletlerinin Türk-Yunan Savaşı’Nda Tarafsızlık İlanı (13 Mayıs 1921)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XXVI, pp.27-53, 2010
Bozkurt A., "Fransa’Nın Osmanlı Devleti’Ndeki Katolikleri Himaye Hakkı Ve Bunun Sona Ermesi", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.123-150, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bozkurt A., "İngiliz Yüksek Komiserliği Ermeni-Rum Şubesi (1919-1922)", 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Ocak 2015, pp.66-66
Bozkurt A., "Casusluk Faaliyetlerine Karşı Osmanlı Devleti’Nin Aldığı Önlemler (1914-1915)", Bir Asrın Ardından Harb-i Umumi" Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2014, ss.11-11
Bozkurt A., "Balkan Savaşlarında Edirne’Yi Kurtarma Harekâtı", 100. Yıldönümünde Balkan Savaşları ve Edirne Sempozyumu , EDİRNE, TÜRKIYE, 15-15 Şubat 2013, pp.135-148
Bozkurt A., "I. Dünya Savaşı Ve Sonrasında Bulgaristan’Dan Göçler Karşısında Osmanlı Devleti’Nin Tutumu", I. Uluslar arası Balkanlar ve Göç Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2012, pp.341-358
Bozkurt A., "Milli Mücadele Döneminde İtilaf Devletleri Ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Arasında Hava Sahası Tartışmaları", Havacılık Tarihi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2012, ss.15-15
Bozkurt A., "Yunanistan’In Edirne'De İşgal Uygulamalarından Örnekler (1920-1922", Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu 4-6 Mayıs 2011 konferansı , EDİRNE, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2011, pp.435-455
Bozkurt A., "Osmanlı Devleti’Nin Üsküp Katolik Kilisesi’Ni Resmen Tanıması", International Balkan Annual Conference (IBAC 2011), SKOPJE, MAKEDONYA, 9-11 Mayıs 2011, pp.38-52
Bozkurt A., "İşgal İstanbul’Unda Fransız-İngiliz İlişkileri", 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 2009, pp.521-532
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bozkurt A., "İtilaf Devletlerinin İstanbul'Da İşgal Yönetimi", Atatürk Araştırma Merkezi, İSTANBUL, 2014
Bozkurt A., "Türk Boğazlarında Uluslararası Kontrol (1918-1936)", İdeal Kültür Yayın, İSTANBUL, 2014
Bozkurt A., "Tevfik İleri Cumhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı", İdil, İSTANBUL, 2012
Bozkurt A., "Düşmanın Şehirdeki Hedefi Milli Mücadele’De Polisler", Paraf, İSTANBUL, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi