Buladi K., "Hz.Peygamber’in (s.a.v) İnşa Ettiği İslam Toplumunun Temel Unsurları-Akabe Biatleri Örneği", Kur’an Nüzulünün Medine Dönemi Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2013, ss.357-386