Buladi K., "Kulluğun Zirvesi Allah Sevgisi", Kayıhan Yayınları, İSTANBUL, 2009