Buladi K., "Kur'an Kendisini Nasıl Tanıtır?", Kayıhan Yayınları, İSTANBUL, 2010