Buladi K., "Kur’an ve Hadislerde Ticaret", Diyanet İlmi Dergi, cilt.40, ss.63-90, 2004