Buladi K., "Din ve Sosyal Hayatta Kadın", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, ss.71-110, 2005