Buladi K., "Huzurevinin Dindeki Yeri", Diyanet İlmi Dergi, cilt.45, ss.7-36, 2010