Buladi K., "Kur'an'da Sosyal Dayanışma [Müessese-Vakıf-Kültür]", Kayıhan Yayınları, İSTANBUL, 2004