Buladi K., "Namaz - Akılları Durduran Mucize", Kayıhan Yayınları, İSTANBUL, 2005