Buladi K., "Duanız Olmasaydı - Kur'an ve Hadislerde Dua", Kayıhan Yayınları, İSTANBUL, 2012