Kazan H., Ergülen A., Çoban B., "Büyük Ölçekli Firmalarda Hizmet Üretiminde Oluşan Darboğazların Belirlenmesi, Çözümü ve Analizi", Euroasian Academy of Sciences Euroasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.S1, pp.74-90, 2016