Çakir M., Makineci E., "Toprak mikro-eklembacaklılarının fonksiyonel yapıları ve ölü örtü ayrışmasına etkileri -Belgrad Ormanı örneği", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.135-140, 2009