Keskin T., Makineci E., "Ağaçlı-İstanbul maden sahalarında fıstık çamı (Pinus pinea L.) ve salkım ağacı (Robinia pseudoacacia L.) ağaçlandırmalarında bazı ölü örtü ve toprak özellikleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ss.38-51, 2009