Makineci E., "Meşe (Quercus frainetto Ten.) Baltalık Ormanında Bakım Kesimlerinin Ölü Örtü Ve Üst Toprakların Bazı Özelliklerine Etkileri", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.55-77, 2004