Buladi K., "Sahâbenin (r.a.)’ın Kur’ân Ahkâmının Tatbikindeki Coşkusu", Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.53-73, 2017