Buladi K., "Klasik Tefsir Mukaddimelerinde Yedi Harf Meselesi ve Yorumları", Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.113-139, 2016