Kazan H., Ergülen A. , "Üniversitelerde Öğrencilerin Aldıkları Eğitimle İlgili Hizmet Kalitesi Algıları ile Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülüp Karşılaştırılması", Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.S1, ss.670-689, 2016