Ergülen A., Kazan H., Harmankaya İ. , "Türkiye’de 1992’de Kurulan Devlet Üniversitelerinin, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle, Performans Değerlendirmesi: Coğrafi Bölge Uygulaması", Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.666-676, 2016