Ergülen A., Kazan H., Özdemir F.S., "Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Potansiyellerinin Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Analizi ", Euroasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.S1, pp.91-102, 2016