Salihoğlu M. , "Marranolar ve Dini İnançları", EKEV Akademi Dergisi, ss.105-115, 2011