Tecimen H.B., Makineci E., "Ağaçlarda Besin Maddelerinin Yeniden Taşınması Olayı ve Ekolojik Yönü", Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.134-145, 2007