Makineci E., Sevgi O., "Seyitömer Termik Santralının Kuruma Alanlarındaki Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Yıllık Halkalarına Etkisinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.11-22, 2005