İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Adalet Meslek Yüksek Okulu266,67133,333
Adli Tıp Enstitüsü1650165032
Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü0011001
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü533,331066,6715
Avrasya Enstitüsü00000
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu646,15753,8513
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi123964,767635,31915
Çocuk Sağlığı Enstitüsü1794,4415,5618
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü4576,271423,7359
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü1650165032
Devlet Konservatuvarı6247,336952,67131
Diş Hekimliği Fakültesi11960,417839,59197
Eczacılık Fakültesi8784,471615,53103
Edebiyat Fakültesi25252,1723147,83483
Eğitim Bilimleri Enstitüsü1100001
Fen Bilimleri Enstitüsü266,67133,333
Fen Fakültesi13556,0210643,98241
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi9197,8522,1593
Güvenlik ve Koruma Birimleri Meslek Yüksek Okulu00000
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi8763,974936,03136
Hukuk Fakültesi8645,2610454,74190
İktisat Fakültesi10039,3715460,63254
İlahiyat Fakültesi2417,1411682,86140
İletişim Fakültesi5964,133335,8792
İstanbul Tıp Fakültesi118264,4164535,151835
İşletme Fakültesi5648,75951,3115
İşletme İktisadı Enstitüsü1100001
Kardiyoloji Enstitüsü1235,292264,7134
Muhasebe Enstitüsü00000
Mühendislik Fakültesi18241,5525658,45438
Nörolojik Bilimler Enstitüsü00000
Onkoloji Enstitüsü2264,711235,2934
Orman Fakültesi4033,338066,67120
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu562,5337,58
Rektörlük14365,67032,11218
Sağlık Bilimleri Enstitüsü1578,95421,0519
Spor Bilimleri Fakültesi426,671173,3315
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi525157520
Sağlık Bilimleri Fakültesi5478,261521,7469
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu844,441055,5618
Siyasal Bilgiler Fakültesi4442,316057,69104
Sosyal Bilimler Enstitüsü4049,384150,6281
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu1451,851348,1527
Su Bilimleri Fakültesi3654,553045,4566
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu2837,844662,1674
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü75075014
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Okulu00000
Veteriner Fakültesi7244,179155,83163
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu583,33116,676
Toplam/Oran444158,1320341,97644
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.