İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Adalet Meslek Yüksek Okulu2502504
Adli Tıp Enstitüsü1650165032
Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü0011001
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü533,331066,6715
Avrasya Enstitüsü00000
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu646,15753,8513
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi123064,4367935,571909
Çocuk Sağlığı Enstitüsü171000017
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü4576,271423,7359
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü1651,611548,3931
Devlet Konservatuvarı6247,336952,67131
Diş Hekimliği Fakültesi124627638200
Eczacılık Fakültesi8786,141413,86101
Edebiyat Fakültesi25352,2723147,73484
Eğitim Bilimleri Enstitüsü1100001
Fen Bilimleri Enstitüsü1501502
Fen Fakültesi13556,4910443,51239
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi9097,8322,1792
Güvenlik ve Koruma Birimleri Meslek Yüksek Okulu00000
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi8964,035035,97139
Hukuk Fakültesi8846,0710353,93191
İktisat Fakültesi10139,4515560,55256
İlahiyat Fakültesi2417,2711582,73139
İletişim Fakültesi5964,133335,8792
İstanbul Tıp Fakültesi117964,5364035,031827
İşletme Fakültesi5849,575950,43117
İşletme İktisadı Enstitüsü1100001
Kardiyoloji Enstitüsü1235,292264,7134
Muhasebe Enstitüsü00000
Mühendislik Fakültesi18041,5725358,43433
Nörolojik Bilimler Enstitüsü00000
Onkoloji Enstitüsü2264,711235,2934
Orman Fakültesi4033,338066,67120
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu562,5337,58
Rektörlük14165,896831,78214
Sağlık Bilimleri Enstitüsü1477,78422,2218
Spor Bilimleri Fakültesi426,671173,3315
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi525157520
Sağlık Bilimleri Fakültesi5477,141622,8670
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu741,181058,8217
Siyasal Bilgiler Fakültesi4342,165957,84102
Sosyal Bilimler Enstitüsü3849,353950,6577
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu1451,851348,1527
Su Bilimleri Fakültesi3655,382944,6265
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu2838,364561,6473
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü75075014
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Okulu00000
Veteriner Fakültesi7344,519155,49164
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu583,33116,676
Toplam/Oran443258,18318641,827618
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.