İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlere Göre Personel Dağılımı
Fakülte/Birim
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Toplam
Adalet Meslek Yüksek Okulu00130004
Adli Tıp Enstitüsü748092033
Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü10000001
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü227040015
Avrasya Enstitüsü00000000
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu223150013
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi334521434662801888
Çocuk Sağlığı Enstitüsü2000130016
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü15781146058
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü11412050033
Devlet Konservatuvarı131122191700133
Diş Hekimliği Fakültesi8036305550200
Eczacılık Fakültesi32131803900111
Edebiyat Fakültesi108511408131523471
Eğitim Bilimleri Enstitüsü00000000
Fen Bilimleri Enstitüsü00002002
Fen Fakültesi663861063100248
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi1711171320078
Güvenlik ve Koruma Birimleri Meslek Yüksek Okulu00000000
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi19176922803138
Hukuk Fakültesi39154608700187
İktisat Fakültesi76308226002252
İlahiyat Fakültesi371139123803140
İletişim Fakültesi3015193230090
İstanbul Tıp Fakültesi313601105213801839
İşletme Fakültesi35212603501118
İşletme İktisadı Enstitüsü01000001
Kardiyoloji Enstitüsü1531082031
Muhasebe Enstitüsü00000000
Mühendislik Fakültesi10748131512040434
Nörolojik Bilimler Enstitüsü00000000
Onkoloji Enstitüsü12540100035
Orman Fakültesi39114502620124
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu00170008
Rektörlük2031710187215
Sağlık Bilimleri Enstitüsü0100130015
Spor Bilimleri Fakültesi017320114
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi1010090020
Sağlık Bilimleri Fakültesi68230300068
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu128600017
Siyasal Bilgiler Fakültesi22193812200102
Sosyal Bilimler Enstitüsü0000440044
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu00121141028
Su Bilimleri Fakültesi1510191164066
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu72203750172
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü118060016
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Okulu00000000
Veteriner Fakültesi7927105700167
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu00070007
TOPLAM154653993713420261172217552
The Öğretim Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
The Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.