İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlere Göre Personel Dağılımı
Fakülte/Birim
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Toplam
Adalet Meslek Yüksek Okulu00120003
Adli Tıp Enstitüsü848082032
Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü10000001
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü227040015
Avrasya Enstitüsü00000000
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu124150013
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi33053744892401915
Çocuk Sağlığı Enstitüsü2000150018
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü15781146059
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü11312050032
Devlet Konservatuvarı121121161700131
Diş Hekimliği Fakültesi7736315450197
Eczacılık Fakültesi30141803200103
Edebiyat Fakültesi955813410157420483
Eğitim Bilimleri Enstitüsü00001001
Fen Bilimleri Enstitüsü00003003
Fen Fakültesi623567056100241
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi1414161480093
Güvenlik ve Koruma Birimleri Meslek Yüksek Okulu00000000
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi16196333203136
Hukuk Fakültesi33184209700190
İktisat Fakültesi64387926902254
İlahiyat Fakültesi361239113903140
İletişim Fakültesi2615184290092
İstanbul Tıp Fakültesi31151305183801835
İşletme Fakültesi31212204100115
İşletme İktisadı Enstitüsü00010001
Kardiyoloji Enstitüsü1641092034
Muhasebe Enstitüsü00000000
Mühendislik Fakültesi10449132612720438
Nörolojik Bilimler Enstitüsü00000000
Onkoloji Enstitüsü13410120034
Orman Fakültesi36144202520120
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu00161008
Rektörlük2031710191218
Sağlık Bilimleri Enstitüsü0200160019
Spor Bilimleri Fakültesi116330115
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi0190100020
Sağlık Bilimleri Fakültesi48221330069
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu129600018
Siyasal Bilgiler Fakültesi21173912600104
Sosyal Bilimler Enstitüsü0000810081
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu00121041027
Su Bilimleri Fakültesi159171194066
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu63193960174
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü116060014
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Okulu00000000
Veteriner Fakültesi7822205800163
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu00060006
TOPLAM147555089313721761102217631
The Öğretim Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
The Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.