İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlere Göre Personel Dağılımı
Fakülte/Birim
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Toplam
Adalet Meslek Yüksek Okulu00120003
Adli Tıp Enstitüsü758082032
Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü10000001
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü236040015
Avrasya Enstitüsü00000000
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu124150013
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi33363745212101787
Çocuk Sağlığı Enstitüsü3000170021
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü14791166060
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü10312040030
Devlet Konservatuvarı121222151700133
Diş Hekimliği Fakültesi7931216060201
Eczacılık Fakültesi31112002900105
Edebiyat Fakültesi93591308147418464
Eğitim Bilimleri Enstitüsü00002002
Fen Bilimleri Enstitüsü00003003
Fen Fakültesi623666040100240
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi1313171450089
Güvenlik ve Koruma Birimleri Meslek Yüksek Okulu00000000
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi16166333202133
Hukuk Fakültesi31213909100183
İktisat Fakültesi59428126402251
İlahiyat Fakültesi361140113003131
İletişim Fakültesi2517184250089
İstanbul Tıp Fakültesi32655305163001786
İşletme Fakültesi30281602700113
İşletme İktisadı Enstitüsü01000001
Kardiyoloji Enstitüsü16410132038
Muhasebe Enstitüsü00000000
Mühendislik Fakültesi9772117512420438
Nörolojik Bilimler Enstitüsü00000000
Onkoloji Enstitüsü11610120035
Orman Fakültesi37153802320121
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu00161008
Rektörlük203178190217
Sağlık Bilimleri Enstitüsü0200190023
Spor Bilimleri Fakültesi116320114
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi019060019
Sağlık Bilimleri Fakültesi511192280066
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu139600019
Siyasal Bilgiler Fakültesi20183912700105
Sosyal Bilimler Enstitüsü0000930194
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu0012941026
Su Ürünleri Fakültesi159171174067
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu63184060174
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü117070016
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Okulu00000000
Veteriner Fakültesi7630103300162
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu00060006
TOPLAM14726128621332125982187434
The Öğretim Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
The Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi