İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlere Göre Personel Dağılımı
Fakülte/Birim
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Toplam
Adalet Meslek Yüksek Okulu00120003
Adli Tıp Enstitüsü758082032
Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü10000001
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü236040015
Avrasya Enstitüsü00000000
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu124150013
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi33164744842201767
Çocuk Sağlığı Enstitüsü3000150019
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü15881146060
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü10412030030
Devlet Konservatuvarı121419151700131
Diş Hekimliği Fakültesi7636215550196
Eczacılık Fakültesi30151702700104
Edebiyat Fakültesi95581328146417467
Eğitim Bilimleri Enstitüsü00001001
Fen Bilimleri Enstitüsü00003003
Fen Fakültesi623865040100241
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi1315151460090
Güvenlik ve Koruma Birimleri Meslek Yüksek Okulu00000000
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi16206132102134
Hukuk Fakültesi32204009100185
İktisat Fakültesi63427926102250
İlahiyat Fakültesi361239112903130
İletişim Fakültesi2518174240088
İstanbul Tıp Fakültesi32056304713401739
İşletme Fakültesi29282002300112
İşletme İktisadı Enstitüsü01000001
Kardiyoloji Enstitüsü16410112036
Muhasebe Enstitüsü00000000
Mühendislik Fakültesi9872119511720437
Nörolojik Bilimler Enstitüsü00000000
Onkoloji Enstitüsü12510120035
Orman Fakültesi36154102320120
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu00161008
Rektörlük2031710185213
Sağlık Bilimleri Enstitüsü0200170021
Spor Bilimleri Fakültesi116320114
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi019080020
Sağlık Bilimleri Fakültesi511192300068
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu129600018
Siyasal Bilgiler Fakültesi21183912800107
Sosyal Bilimler Enstitüsü0000850085
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu0012941026
Su Bilimleri Fakültesi159171174066
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu63193960174
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü116060014
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Okulu00000000
Veteriner Fakültesi7631102600162
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu00060006
TOPLAM146963485813219881042117342
The Öğretim Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
The Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.