İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlere Göre Personel Dağılımı
Fakülte/Birim
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Toplam
Adalet Meslek Yüksek Okulu00130004
Adli Tıp Enstitüsü848082032
Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü10000001
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü227040015
Avrasya Enstitüsü00000000
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu124150013
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi32251744822501909
Çocuk Sağlığı Enstitüsü2000140017
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü15781146059
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü11311050031
Devlet Konservatuvarı131122161700131
Diş Hekimliği Fakültesi7736305850200
Eczacılık Fakültesi29141903000101
Edebiyat Fakültesi965713810152422484
Eğitim Bilimleri Enstitüsü00001001
Fen Bilimleri Enstitüsü00002002
Fen Fakültesi613966053100239
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi1414171460092
Güvenlik ve Koruma Birimleri Meslek Yüksek Okulu00000000
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi16206533203139
Hukuk Fakültesi34174109900191
İktisat Fakültesi66387926902256
İlahiyat Fakültesi371139113803139
İletişim Fakültesi2716174280092
İstanbul Tıp Fakültesi31050405133801827
İşletme Fakültesi32222104101117
İşletme İktisadı Enstitüsü00010001
Kardiyoloji Enstitüsü1641092034
Muhasebe Enstitüsü00000000
Mühendislik Fakültesi10351128512520433
Nörolojik Bilimler Enstitüsü00000000
Onkoloji Enstitüsü12410120034
Orman Fakültesi38124202520120
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu00161008
Rektörlük2041710186214
Sağlık Bilimleri Enstitüsü0200150018
Spor Bilimleri Fakültesi116330115
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi0110090020
Sağlık Bilimleri Fakültesi48221340070
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu128600017
Siyasal Bilgiler Fakültesi21183812400102
Sosyal Bilimler Enstitüsü0000770077
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu00121041027
Su Bilimleri Fakültesi159171184065
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu63193950173
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü116060014
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Okulu00000000
Veteriner Fakültesi7822205900164
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu00060006
TOPLAM147255289413621441112197604
The Öğretim Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
The Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.