İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları
Fakülte/Birim
Maksimum
Minimum
Ortalama
Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi000
Diş Hekimliği Fakültesi2405,37
Eczacılık Fakültesi2108,96
Edebiyat Fakültesi802,09
Fen Fakültesi3805,91
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi1001,36
Hukuk Fakültesi000
İktisat Fakültesi900,93
İletişim Fakültesi3101,82
İşletme Fakültesi600,64
Mühendislik Fakültesi4207,27
Orman Fakültesi2405,39
Sağlık Bilimleri Fakültesi1104,18
Siyasal Bilgiler Fakültesi300,28
Su Bilimleri Fakültesi2406,75
Veteriner Fakültesi1904,60
Adli Tıp Enstitüsü1003,43
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü2106,29
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü19213,50
Kardiyoloji Enstitüsü702,25
Onkoloji Enstitüsü19510
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu000
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Okulu000
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu000
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu201
Devlet Konservatuvarı401,76
Rektörlük333
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi4209,81
İlahiyat Fakültesi200,50
İstanbul Tıp Fakültesi2708,98
Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü000
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü000
Avrasya Enstitüsü000
Çocuk Sağlığı Enstitüsü000
Fen Bilimleri Enstitüsü000
Sağlık Bilimleri Enstitüsü000
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü100,25
Adalet Meslek Yüksek Okulu000
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi701,11
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu412,25
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu1326,25
Eğitim Bilimleri Enstitüsü000
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi000
Spor Bilimleri Fakültesi000
The Ortalamada En Yüksek H Indeksine Sahip Olan Birimler chart showing Ortalama series.