İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Öğretim Üyelerinin H İndeksi Ortalamaları
Fakülte/Birim
Maksimum
Minimum
Ortalama
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi000
Diş Hekimliği Fakültesi2405,11
Eczacılık Fakültesi2109,35
Edebiyat Fakültesi901,85
Fen Fakültesi3805,81
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi901,27
Hukuk Fakültesi000
İktisat Fakültesi900,87
İletişim Fakültesi3101,29
İşletme Fakültesi300,41
Mühendislik Fakültesi4207,13
Orman Fakültesi2905,75
Sağlık Bilimleri Fakültesi1104,15
Siyasal Bilgiler Fakültesi100,11
Su Bilimleri Fakültesi2407,02
Veteriner Fakültesi2004,56
Adli Tıp Enstitüsü1003,60
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü2306,54
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü19614,28
Kardiyoloji Enstitüsü502,22
Onkoloji Enstitüsü1959,63
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu000
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu000
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu201,17
Devlet Konservatuvarı401,67
Rektörlük333
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi42010,04
İlahiyat Fakültesi200,29
İstanbul Tıp Fakültesi2808,73
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü000
Avrasya Enstitüsü000
Çocuk Sağlığı Enstitüsü000
Fen Bilimleri Enstitüsü000
İşletme İktisadı Enstitüsü000
Sağlık Bilimleri Enstitüsü000
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü100,20
Adalet Meslek Yüksek Okulu000
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi701,12
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu412,25
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu1326,24
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu000
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi000
Spor Bilimleri Fakültesi000
The Ortalamada En Yüksek H Indeksine Sahip Olan Birimler chart showing Ortalama series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi