İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Faaliyete Başladı

İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek “Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu”nun yönergesi İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 9 Ocak 2014 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup kurulda görev alacak öğretim üyeleri de 6 Şubat 2014 tarihli Senato toplantısında belirlenmiştir.

İÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na kimler başvurabilir?

  • Üniversitemiz bünyesinde proje desteği veren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu ile işbirliği içindedir. İnsanla araştırma yapan mensuplarımızın BAP’a başvurmadan önce İ.Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’ndan onay almaları gerekmektedir.
  • Etik Kurul onayı TÜBİTAK gibi proje desteği veren benzeri kurumlarda ve pek çok süreli yayın yapan bilimsel dergi yayın kurullarında da yaygınlaşarak bir ön koşul haline gelmeye başlamıştır. Etik kurul onayının zorunlu olduğu bu gibi durumlarda İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na başvurulabilir.
  • Sosyal bilimler alanında yüksek lisans eğitim yapan öğrencilerimizin kurulumuza başvurmaları şart olmamakla birlikte günümüzde insanlarla yapılan araştırmaların insan katılımcıların refah ve haklarının korunmasına yönelik tüm işlemsel adımları içerip içermediğine dair tarafsız uzmanların görüş ve onayının alınması evrensel ve bilimsel bir norm olarak kabul edildiğinden, insan katılımcılarla bu türden araştırmalar yürüten lisansüstü eğitim öğrencilerimizin bu etik ilke inancı ve bilinci çerçevesinde kurulumuza başvurmaları tavsiye edilmektedir.
  • Yukarıda sayılanların dışında etik kurul raporuna ihtiyaç duyan bütün öğretim üyelerimiz başvurabilir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na Nasıl Başvurulur?

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na başvurabilmeniz için öncelikle aşağıda linki verilen “Başvuru Formu ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu”nu doldurarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru formu için http://etikkurul.istanbul.edu.tr/Forms/basvuru.php linkini tıklayınız.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu üyelerinin isimlerini görmek için http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=6437 linkini tıklayınız.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergeyi görmek için http://etikkurul.istanbul.edu.tr/?p=6657 linkini tıklayınız.

 

Geri Okunma Sayısı: 3242
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi