İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2018
Doç.Dr., MERSİN ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2001
Doç.Dr., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1995 - 1998
Arş.Gör., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1987 - 1991
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, U.Uzunkaya, "Son Dönem Budist Uygur Edebiyatından İki Örnek (Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin)", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Mayıs, 2017.
Doktora, B.Özbay, "Mani Yazılı Eski Uygur Metinlerinin Paleografik İncelemesi, [Desmond Durkin-Meisterernst (Berlin) ile beraber, çift danışman]", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2016.
Doktora, K. Zhamalihan, "Kıpçakçanın Sözvarlığı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2016.
Doktora, E.Bozkurt, "Klasik Öncesi Uygur Türkçesi Metinlerinden Maitrisimit’in Paleografik Özellikleri, [Jens Peter Laut (Göttingen) ile beraber, çift danışman]", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2015.
Doktora, Z.Gulcalı, "Altun Yaruk Sudur X. Kitap", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2015.
Doktora, S. Ertekinoğlu, "Ahlat Ağzı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2015.
Doktora, H.Yıldız, "Eski Türkçe ile Yakutçanın Sözvarlığının Ünlüyle Başlayan Sözcükler Bakımından Karşılaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2015.
Doktora, F.Yıldırım, " Irk Bitig ve Runik Harfli Metinlerin Dili", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2013.
Doktora, Ö.Yiğitoğlu, "Kö?ül Tözin Ukıttaçı Nom ve Salt-Bilinç Öğretisi,[Jens Peter Laut (Göttingen) ile beraber, çift danışman]", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2011.
Doktora, Ö.Ayazlı, "Altun Yaruk Sudur VI. Kitap", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, H.Özveren, "Kazak Anlatıları Çerçevesinde Kazakçanın Söz Varlığı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, G.Aris, "Eski Uygurca Ölüler Kitabı Üzerine Bir Çeviri Denemesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, T.Karaayak, "Eski Uygurca Abitaki Metinlerinin Sözvarlığı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, A.Fındık, "Tuvaca Kiji-bürüs Adlı Hikayenin Yazıçevirimi, Türkçe Çevirisi ve Sözlüğü", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Can, "Dunhuang Uygur Metinleri Üzerine Açıklamalı Kaynakça", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Mozioğlu, "Runik Harfli Dağlık Altay Bölgesi Yazıtları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, M. Koyano, "Eski Türkçe Üzerinde Japon Araştırmaları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, E. Gül, "Türkçe Sözlük'e Halk Ağzından Girmiş Kelimeler ve Kökenleri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, C.Özcan, "Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar İncelemesi Metin- Çeviri- Açıklamalar- Sözlük", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, N.Maimaitiaili, "Kutadgu Bilig'in Sözvarlığı Açısından Açıklamalı Sözlüğü", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, B.Özbay, "Maniheist Uygur Metinlerinin Envanterinin Hazırlanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, U.Apak, "Sait Faik’in Eserlerinin Türkçe Söz varlığı Açısından İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Tozak, "Kırgızca Sözlüğün C-D Harfleri ve Etimolojileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, Ö.Yiğitoğlu, "Radloff Sözlüğü’nün E-Maddesinin Eski Türkçe Açısından İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, H.Yıldız, "Orhon Türkçesi ile Yakutçanın Sözvarlığı ve Sözyapımı Bakımından Karşılaştırılması", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, S.Alper, "Kırgızca Sözlüğün Ç-İ Harfleri ve Etimolojileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, H.Aras, "Tuvaca “Alday-Buuçu” Destanının Dil Yönünden İncelenmesi, Metin-Çeviri-Açıklamalı Sözlük", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, Ö.Civelek, "Dindışı Eski Uygurca Metinlerin Karşılaştırmalı Sözvarlığı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, G.Boztilki, "Velayetname’de Ad Yapımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, F.Talu , "Kısasü’l-Enbiya’da İkilemeler", MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, N.Genç, "Süheyl ü Nev-Bahar’da İkilemeler", MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2003.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi