İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Eski Türk Dili
Türkçe - Moğolca İlişkileri
Etimoloji ve Sözlükçülük
Sarı Uygurca
Eski Uygur Budizmi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Filoloji Temel Alanı
Türk Dili
Eski Türkçe
Köktürkçe > Yeni başvuru kabul edilmemektedir
Uygurca > Yeni başvuru kabul edilmemektedir
Kuzey-Doğu "Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay" Lehçesi ve Edebiyatı
Güney Doğu: Yeni Uygurca ve Özbekçe
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Language & Linguistics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi