İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Balci M., "Finkesten Antlaşması Ve Tarihî Bir Vesika Olarak Antlaşmanın Türkçe Metni ", Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp.7-28, 2017 (Link)
Balci M., "Necati Cumalı’nın Dila Hanım Kitabında Dil ve Üslup", Avrasya Etüdleri, vol.50, pp.491-506, 2016 (Link)
Balci M., "Ana Dili Konuşuru Olmayan Öğreticilerin Görüşlerine Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, pp.986-1004, 2016 (Link)
Balci M., "Yabancı Öğrenicilerin Türkçe Yazma Becerilerinin Bağdaşlık Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi", Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.17, pp.115--128, 2016 (Link)
Balci M., "Yabancılar İçin Özel Amaçlı Bir Dil Bilgisi Kitabı: A Grammar Of The Turkish Language", Dil ve Edebiyat Araştırmaları, vol.1308-5069, pp.33-43, 2015 (Link)
Balci M., ""AÇMAK VE AÇILMAK" ÜZERİNE", Bilig, pp.71-77, 2000 (Link)
Balci M., "ABDULLAH KADİRİ'NİN "ÖTKEN KÜNLER" ROMANINDA YAPI, TEMA ve ÜSLUP ÖZELLİKLERİ", Bilig, pp.221-234, 1998 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Balci M., "Türkçe İle Farsçadaki Ortak Fiiller Üzerine", 6. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20 Ekim 2008 - 25 Ekim 2018, pp.80-102 (Link)
Balci M., "Abdürreşid İbrahim'in Japonya Hatıralarında Dil Uslüp ve Anlatım Özellikler", Abdürreşit İbrahim ve Zamanı: Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya -Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, TÜRKIYE, 2-2 Şubat 2018, vol.VIII.Dizi, no.24, pp.133-145 (Link)
Balci M., Melanlıoğlu D., "Hastane Örneğinde Suriyeli Mültecilerin Türkçe İlişki Sözlerini Kullanma Durumları", II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2017, pp.10-10 (Link)
Balci M., "Şemsettin Sami'nin Orhun Abideleri", İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.59-76 (Link)
Balci M., "Oğuz Kağan Destanı Örneğinde Sözlü Kültürün Çocuk Edebiyatına Aktarımı", IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.261-276 (Link)
Balci M., "Yabancı Dil Sınıflarında Kültürler arası Duyarlılığı Sağlamada Sosyal Ağların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme", International Educational Technology Conference, Cambridge, ABD, 6-8 Ekim 2017, pp.50-50 (Link)
Balci M., Melanlıoğlu D., "Nasrettin Hoca Fıkralarının Çocuğa Görelik İlkesi Bağlamında İncelenmesi", IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.261-276 (Link)
Balci M., "Abdürreşid İbrahim'in Tokyo'da Kaleme Aldığı Bilinmeyen Risalesi Üzerine", II. Uluslararası Abdürreşid İbrahim Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri , Kazan, RUSYA, 26-29 Mayıs 2015, pp.20-20 (Link)
Balci M., "Türkçe Öğrenen Leh Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Karşılaşılan Dilbilgisi Hataları", Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Slav Dillilere Türkçe Öğretimi, Varşova, POLONYA, 11-12 Haziran 2015, pp.30-46 (Link)
Balci M., Melanlıoğlu D., "Yabancılara Türkçe Öğretmek İçin Yazılmış Bir Kitap Cedid ve Mükemmel Elifba-yı Osmani", 600.Yılında Türk-Polonya İlişkileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-5 Mart 2014, pp.40-65 (Link)
Balci M., "Türkçedeki Bazı Eş anlamlı Kelimeler Üzerine", 5. Türk Dil Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-26 Eylül 2010, pp.70-95 (Link)
Balci M., "Arnavutluk'un İlk Türkiye Büyükelçisi Rauf Bey", IX. Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 21 Eylül 1981 - 25 Eylül 2010, vol.1, no.864, pp.820-829 (Link)
Balci M., "Arnavutluk'un İlk Türkiye Büyükelçisi Rauf Bey", XVI. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Eylül 2010, pp.90-120 (Link)
Balci M., "Şemseddin Sami'nin Tiran'daki Basılmamış Eserleri", Balkanlarda Türk-Arnavut İlişkileri Sempozyumu, Tiran, ARNAVUTLUK, 9-10 Mayıs 2009, pp.80-95
Balci M., "Fermanlarda Osmanlı Resmi Uslubu", Fermanlar Kongresi, Tiran, ARNAVUTLUK, 20-21 Mayıs 2005, pp.30-46
Balci M., "Arnavutluk'ta Osmanlı Yazılı Kültürel Mirası", Balkanlarda İslam Medeniyeti Sempozyumu, Tiran, ARNAVUTLUK, 4-7 Aralık 2003, pp.95-119 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Balci M., Melanlıoğlu D. , Gültekin İ. , "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretici Sorunu ve Bir Lisans Programı Önerisi", in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi- Kuramlar,Yaklaşımlar, Etkinlikler, Şahin. A., Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.682-703, 2018 (Link)
Balci M., "Yaşamak'ın Dili Üzerine", in: Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle, "Andı F., Yorulmaz H.,", Eds., Hat Yayınları, İstanbul, pp.50-72, 2017 (Link)
Balci M., "2. Bölüm", in: Türkçeye Yolculuk C1 Ders ve Çalışma Kitabı, "Gültekin İ.,Melanlıoğlu D.,Balcı M., Türkdil Yakup, Karadoğan A.,", Eds., Kesit Yayınları, İstanbul, pp.70-110, 2017 (Link)
Balci M., Eds., "Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı", Kesit Eğitim Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Balci M., Eds., "Türkçeye Yolculuk B2 Ders Kitabı", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Balci M., "Dil Öğretiminin İlkeleri", in: Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı Cilt 1, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Eds., Kesit Eğitim Yayınları, İstanbul, pp.210-295, 2017 (Link)
Balci M., "4. Ünite", in: Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğrenim Seti (B1 Seviye), "Gültekin İ., Melanlıoğlu D., Balcı M., Türkdil Y., Beyreli L.,Duman G.,", Eds., Kesit Yayınları, İstanbul, pp.80-100, 2017 (Link)
Balci M., "Bölüm 2 ", in: Türkçeye Yolculuk A1 Çalışma Kitabı, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Eds., Kesit Yayınları, İstanbul, pp.62-95, 2017 (Link)
Balci M., "OSMANLI TÜRKÇESINDEN KUMUK TÜRKÇESINE SÖZLÜK", Kesit, İstanbul, 2017
Balci M., "4. BÖLÜM", in: Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğretim Seti Çalışma Kitabı, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Eds., Kesit Yayınları, İstanbul, pp.70-150, 2017 (Link)
Balci M., Eds., "Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı- Cilt 1", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Balci M., Ed., "Türkçeye Yolculuk B2 Çalışma Kitabı", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Balci M., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Siyaseti ve Stratejileri", in: Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı , "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Eds., Kesit Eğitim Yayınları, İstanbul, pp.43-134, 2017 (Link)
Balci M., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Kavramlar", in: Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı , "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Uzuntaş A., Arslan F., Karakuş Tayşi E., Çetin D., Eds., Kesit Eğitim Yayınları, İstanbul, pp.13-42, 2017 (Link)
Balci M., "Tarihi Seyirde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I: Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Yunus Emre Enstitüsü", in: Yunus Emre Enstitüsü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar-1, R., Kurt M., Erdem İ., Karatay H., Ülker M.", Eds., Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, pp.11-52, 2016
Balci M., "Tarihi Seyirde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi II: Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Yunus Emre Enstitüsü", in: Yunus Emre Enstitüsü- Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar, "Develi H., Ateş Ş.,, Mert O., Pilav S., Ülker M.,", Eds., Kültür Sanat Basımevi, Ankara, pp.53-78, 2016
Balci M., "İsmet Özel'in Şiirlerinde Kurgusal Özel Adlar", in: Oriantal Studies and Arts Contributions Dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th Birthday , "Bareja-Starzynska A., Stanek K.,Godzinska M., Szpindler M., Bojarska J.,", Eds., Wydwnictwo Akademickie Dialog, İstanbul, pp.20-35, 2015
Balci M., Eds., "Osman Türkay'ın Kelime Dünyası", Türk Dil Kurumu Yayınları, ANKARA, 2015 (Link)
Balci M., "Ana Hatlarıyla Arnavut Edebiyatı Tarihi", in: Balkanlar El Kitabı 1-2, "Karatay O., ", Eds., Akçağ Yayınları, İstanbul, pp.150-195, 2013 (Link)
Balci M., "Türkçe-Farsça İlişkileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme", Çizgi Kitabevi, İSTANBUL, 2011 (Link)
Balci M., "Orhun Yazıtları-Türkçedeki İlk Çalışmalar", Çizgi Kitabevi, İSTANBUL, 2011 (Link)
Balci M., "Selanik Düştü-Selanik'in Kaybediliş Öyküsü", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2010 (Link)
Balci M., "Mevalana'nın Eserleri Bağlamında Türkçe-Farsça İlişkileri", in: Mevlana Araştırmaları 3, "Karaismailoğlu A.", Eds., Akçağ Yayınları, İstanbul, pp.50-90, 2009 (Link)
Balci M., "Hamid Vehbi'nin Kaleminden Mevlana", in: Mevlana Araştırmaları 2, "Karaismailoğlu A.", Eds., Akçağ Yayınları, İstanbul, pp.45-90, 2008 (Link)
Balci M., "4.bölüm", in: Türkçeye Yolculuk A1 Ders Kitabı, "Gültekin İ., Melanlıoğlu D.,Balcı M., Türkdil Y.,", Eds., Kesit Yayınları, İstanbul, pp.40-60, 2007 (Link)
Balci M., "Mustafa Kutlu'nun Çaketli Kahramanları", in: Mustafa Kutlu Kitabı, "Özcan N., Aykut K.", Eds., Nehir Yayınları, İstanbul, pp.20-45, 2001 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi