İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Hüseyin İÇEN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisat Fakültesi
Bölüm : Ekonometri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ekonometri Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 11671
E Posta Adresi : huseyin.icenistanbul.edu.tr
Web Adresi :
Posta Adresi : İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Ekonometri Ana Bilim Dalı 34452-Beyazıt
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, 2018-
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ, 2014-2018
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ, 2009-2014
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "DOĞRUSAL OLMAYAN ARDL YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME VE BİR UYGULAMA", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Mart, 2018.
Araştırma Alanları
Ekonometri
Zaman Serileri Analizi
Panel Veri Analizi
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yerdelen Tatoğlu F., İçen H., "Çevresel Kuznets Eğrisinin Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi", Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.3, ss.26-38, 2019 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Güriş B., İçen H., "Türkiye’de Döviz Kuru, Faiz ve Risk Arasındaki İ·lişki: Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi", 2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Haziran 2019, pp.138-138 (Link)
Güriş B., İçen H., "Türkiye’de Kısa ve Uzun Vadeli Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi?", 2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Haziran 2019, pp.139-139 (Link)
Esenyel N.M., İçen H., "Zaman Serisi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Uygulama", II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2018, pp.75-75 (Link)
Ak R. , İçen H., "Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı", II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2018, pp.97-97 (Link)
Yerdelen Tatoğlu F., İçen H., "Avrupa Ülkelerinde NUTS2 Düzeyinde Okun Yasasının Heterojen Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri İle Analizi ", 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.44-46 (Link)
Lopcu K. , İçen H., "Re-examination of the Fisher Hypothesis for Turkey: Evidence from the NARDL Model", Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2018, pp.268-268
İçen H., Esenyel N.M., "Türkiye’de Ortalama Tüketim Eğilimi Durağan mı?", II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2018, pp.62-62 (Link)
Güriş B., Tiraşoğlu M., İçen H., "Orta Gelir Tuzağı: BRICST Ülkeleri Örneği", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2018, vol.1, pp.570-570 (Link)
Tiraşoğlu M., Güriş B., İçen H., "MINT Ülkeleri Orta Gelir Tuzağında Mı?", 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.208-208 (Link)
Güriş B., Tiraşoğlu M., İçen H., "N11 Ülkelerinde Gelir Yakınsıyor Mu?", 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.207-207 (Link)
Güriş B., Tiraşoğlu M., İçen H., "Kırılgan Sekizli Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Testi: Fourier Yaklaşımı", VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2018, vol.1, pp.571-571 (Link)
İçen H., Esenyel N.M., "Türkiye’de Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi? Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi", I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.42-42 (Link)
Esenyel N.M., İçen H., "Petrol Getirilerinin GARCH Modelleri, Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinesi İle Analizi", I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.43-44 (Link)
İçen H., "Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle Analizi ", Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), SAKARYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2017, pp.113-113 (Link)
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, Yardimci Editör, 15.03.2018 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2. International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Haziran 2019
VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Mart 2018
II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Mayıs 2018
19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Ekim 2018
Türkiye Ekonomi Kurumu - Uluslararası Ekonomi Konferansı (UEK-TEK 2018), Antalya, Kasım 2018
I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), İstanbul, Eylül 2017
Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Mayıs 2017
Etkinlik Organizasyonu
II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2017
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
16/05/2019 02:05 Ders Notu Regresyon-Veri
16/05/2019 02:05 Ders Notu Regresyon-Uygulama
25/10/2018 03:10 Diğer Tez Hazırlama Yönergesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi