İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Kasimoğlu Y, "Reduction of Dental Anxiety and Pain in Children Using Robots, 9th International Conference on Adhances in Computer-Human Interactions, Nisan 2015
Çocuklarda Dental Anksiyete ve Ağrının Azaltılmasında Bilgisayar Teknolojilerinin Kullanımı, Tübitak, Nisan 2015
İkizlerde Genetik ve Çevresel Faktörlerin Dental Bulgulara Etkisi, Tübitak, Mayıs 2015