İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Ardıl Bayram ŞAHİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İstanbul Tıp Fakültesi
Bölüm : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4142000 | Dahili : 31342
+90 212 4142000 | Dahili : 31342
Faks : +90 212 6351204
E Posta Adresi : ardil.sahinistanbul.edu.tr
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp, 2016-
Tıpta Uzmanlık, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiyari, 15.Psikiyatri Kliniği, 2014-2016
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ, İngilizce Tıp Programı, 2005-2012
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "Toplumsal Cinsiyet İlişkili Dezavantajlı Grup Stresi ve Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ağustos, 2019.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Kursu - 18 Saat, A B Düşünce Atölyesi, 2018
Alkol ve Madde Bağımlılığı Kursları - 4 Modul-28 saat, Türkiye Psikiyatri Derneği, 2017
Lacancı Psikanaliz Teorik Eğitimi (2 yıl), Forum du Champ Lacanien d'Istanbul, 2017
Motivasyonel Görüşme Eğitimi - 16 saat, Türkiye Psikiyatri Derneği, 2016
LGBTİ'lerle Psikoterapi Eğitimi - 40 Saat, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016
Cinsel Terapi, Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği, 2016
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - 50 Saat, Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği, 2015
Sanatla Psikoterapi Eğitimi - 2 yıl, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sanatla Psikoterapi ve Rehabilitasyon Programı, 2015
Dinamik Psikoterapi Süpervizyon, Türkiye Psikiyatri Derneği, 2015
Psikanaliz Giriş Seminerleri, Psike-İstanbul Psikanaliz Derneği, 2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Erişkin Psikiyatri
Erişkin Psikiyatri
Erişkin Psikiyatri
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi