İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Kimlik Bilgileri & İletişim
KURUM BİLGİLERİ
Birim :İktisat Fakültesi
Bölüm :İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı :Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı :Arş.Gör.
İLETİŞİM BİLGİLERİ