İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Fatih İKİZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Çeviribilim Bölümü
Ana Bilm Dalı : İngilizce Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700 | Dahili : 15886
E Posta Adresi : fatih.ikizistanbul.edu.tr | fatih_ikizhotmail.com
Web Adresi :
Ofis : Ordu Cad. No: 196, B Blok 4. Kat Oda No: 06
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Ordu Cad. No. 196, B Blok 4. Kat Oda No: 06 , 34459 Laleli / İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Çeviribilim Anabilim Dalı , 2017-
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Çeviribilim Anabilim Dalı , 2015-2017
Lisans, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi , Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce) , 2006-2011
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, ""ROBIN HOOD" ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATINDA ÇEVİRMEN VE YAYINEVİ YAKLAŞIMLARI ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı Haziran, 2017.
Yabancı Diller
Almanca, Orta
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İşaret Dili ve Eğitimi , İSMEK - MEB , 2017
Çocuk ve ilkgençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT) , Kültür ve Turizm Bakanlığı , 2015
Araştırma Alanları
İngilizce Mütercim-Tercümanlık
Karşılaştırmalı Edebiyat
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Çocuk Edebiyatı
İşaret Dili
Çeviri Hizmetleri
Yazın Çevirisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education, Scientific Disciplines
Social Sciences, Interdisciplinary
Sociology
Communication
Social Issues
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2015 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ORDU ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi , 2013 - 2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
İkiz F., Abdal G., "Recreation of Culture Specific Items in the English Translation of Latife Tekin’s Berci Kristin Çöp Masalları", Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), vol.4, pp.588-603, 2018 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
İkiz F., "Çeviri Çocuk Edebiyatında Çevirmen Müdahaleleri", II. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2019, pp.79-79 (Özet) (Abstract)
Yaman B., İkiz F., "Investigating Translation of Cultural Heritage Texts: A Case Study of the Historic Peninsula in Istanbul", nternational conference T&R5 : Theories and Realities in Translation and Writing5 , Anvers, BELÇIKA, 31 Mayıs - 2 Haziran 2018, pp.34-35
İkiz F., Abdal G., "Reflections of Crossing of Borders in Berji Kristin Tales from the Garbage Hills by Latife Tekin: Crosscultural Writing and Authorship From the East to the West ", 3.rd International Translation Conference: Translating in Global Chaos , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2017, vol.1, pp.32-32
İkiz F., "Kültür Aktarımında Çevirinin Rolü: Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale” Adlı Romanının İngilizce Çevirisi Üzerine Bir İnceleme ", RESSCONGRESS 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu , BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.95-95 (Link)
İkiz F., "Evaluating the Boundaries and Possibilities in Translating Socio-cultural Elements: The Case of The White Castle by Orhan Pamuk ", Creativity in Theories and Realities in Translation and Writing: Translation/Interpretation and Interpreter/Translator Training , Napoli , ITALYA, 5-6 Mayıs 2016, pp.147-150
İkiz F., "Bir Anti-Kahraman Olarak Holden Caulfield: J.D. Sallinger'ın "The Catcher in the Rye" Romanının İki Farklı Çevirisinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi ", 3.rd International Translation Conference: Challenges in Literary Translation , İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2016, pp.32-32 (Özet)
Kitap ve Kitap Bölümleri
İkiz F., "TEKNİK BİR METİN TÜRÜ OLARAK TURİZM METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ: NURUOSMANİYE CAMİİ ÖRNEĞİ", TURİZM METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ, Yazıcı, M. , Ed., Kültür Sanat Basımevi, İstanbul , ss.69-97, 2018 (Link)
Sefer H., İkiz F., "A General Overview of Turkish Sign Language", in: New Researches New Ideas On Social Sciences, Eyüp Sarıtaş, Eds., Trafford Publishing , Bloomington Indiana, pp.269-284, 2017 (Abstract)
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
3.rd International Translation Conference: Challenges in Literary Translation , İstanbul, Nisan 2016
TEDA- Türkiye'nin Çeviri ve Yayım Destek Programı: Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi , İstanbul, Kasım 2015
ÇevirİstanBuluşmaları 1: Yayıncılık ve Çeviri , İstanbul, Aralık 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi