İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"1-Sübstitüe 5-triflorometoksi-1H-2-indolinon türevlerinin sentezi ve biyolojik etkilerinin incelenmesi ", BAP Doktora, TDK-2017-23300, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kaspaz-1 ve/veya kaspaz-3 inhibitörü 1H-İndol-2,3-dion 3-(N-sülfamoilfenil)tiyosemikarbazon türevleri: Tasarım, moleküler modelleme, sentez ve biyolojik inceleme", BAP Diğer, 36808, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi